Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego

Paweł E. Tomaszewski

Abstrakt

Odpowiedź biografa prof. Jana Czochralskiego na krytyczne uwagi prof. Michała Kokowskiego dotyczące treści artykułu będącego zasadniczo zapisem referatu. Autor zwraca uwagę na ciągłą zmienność opinii i uwag o życiu i działalności Czochralskiego, wynikającą z ujawnianych stale nowych dokumentów i nowej interpretacji znanych faktów. W tej sytuacji odwoływanie się przez prof. Kokowskiego do starych danych nie jest właściwe. Autor omawia cztery przykłady błędnej interpretacji.

Słowa kluczowe: Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografia
References

NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE W WARSZAWIE
1984: Dokumenty Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej. Warszawa (maszynopis i zapis magnetofonowy). Sygn. AN 33‑T‑7118.

CZERWIŃSKA‑RYDEL Anna
2013: Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim. Bielsko‑Biała–Wrocław: Wyd. DEBIT i Wyd. ATUT. ISBN 978‑83‑7167‑937‑7, 978‑83‑7432‑974‑3.

GIERDZIEJEWSKI Kazimierz
1957: Archiwum prywatne.

HAŁAS Tomasz
2008: Jan Czochralski (1885–1953) – wielki uczony i patriota. Kcynia: MGOK.

KOKOWSKI Michał:
2014: Komentarz do artykułu dr. Pawła E. Tomaszewskiego: „Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego”. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 131–140. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN‑PAU/pkhn‑pau‑XIII‑2014‑8.pdf.

OLCZAK Mariusz
2014–2015: Profesor Jan Czochralski w dokumentach archiwalnych. Biuletyn Roku Czochralskiego, nr: 51/2014, 1, 2, 3/2015 oraz w filmie Anny Laszczki pt. „Powrót chemika”.

[PETERSEN Cord]
1957: Materialien zur Lebensgeschichte von Johann Czochralski. Frankfurt n. Menem (maszynopis).

PAJĄCZKOWSKA Anna, TALIK Ewa, NADER Mirosław
2013: Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki. Warszawa: Muzeum Politechniki Warszawskiej. ISBN 978‑83‑7814‑180‑8.

PRUSAK Paweł
2013: Przywrócony pamięci. Profesorowi Janowi Czochralskiemu w 60. rocznicę śmierci. Kcynia–Bydgoszcz: Wyd. Pejzaż. ISBN 978‑83‑61641‑61‑2.

TOMASZEWSKI Paweł E.
2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978‑83‑906218‑6‑9, 978‑83‑7432‑817‑3.
2013: Jan Czochralski Restored. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978‑83‑7432‑945‑3.
2014: Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 57–72. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN‑PAU/pkhn‑pau‑XIII‑2014‑4.pdf.

WOJCIECHOWSKA Leonia
1956: Życiorys i wspomnienia o prof. Janie Czochralskim. Detroit (maszynopis).
 

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).