Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego

Paweł E. Tomaszewski

Abstrakt

Odpowiedź biografa prof. Jana Czochralskiego na krytyczne uwagi prof. Michała Kokowskiego dotyczące treści artykułu będącego zasadniczo zapisem referatu. Autor zwraca uwagę na ciągłą zmienność opinii i uwag o życiu i działalności Czochralskiego, wynikającą z ujawnianych stale nowych dokumentów i nowej interpretacji znanych faktów. W tej sytuacji odwoływanie się przez prof. Kokowskiego do starych danych nie jest właściwe. Autor omawia cztery przykłady błędnej interpretacji.

Słowa kluczowe: Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografia
References

BIBLIOGRAFIA

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie 1984: Dokumenty Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej. Warszawa (maszynopis i zapis magnetofonowy). Sygn. AN 33-T-7118.

Czerwińska-Rydel, Anna 2013: Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim. Bielsko-Biała–Wrocław: Wyd. DEBIT i Wyd. ATUT. ISBN 978-83-7167-937-7, 978-83-7432-974-3.

Gierdziejewski, Kazimierz 1957: Archiwum prywatne.

Hałas, Tomasz 2008: Jan Czochralski (1885–1953) – wielki uczony i patriota. Kcynia: MGOK.

Kokowski, Michał 2014: Komentarz do artykułu dr. Pawła E. Tomaszewskiego: „Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego”. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 131–140. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-8.pdf.

Olczak, Mariusz 2014–2015: Profesor Jan Czochralski w dokumentach archiwalnych. Biuletyn Roku Czochralskiego, nr: 51/2014, 1, 2, 3/2015 oraz w filmie Anny Laszczki pt. „Powrót chemika”.

[Petersen, Cord] 1957: Materialien zur Lebensgeschichte von Johann Czochralski. Frankfurt n. Menem (maszynopis).

Pajączkowska, Anna; Talik, Ewa; Nader, Mirosław 2013: Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki. Warszawa: Muzeum Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7814-180-8.

Prusak, Paweł 2013: Przywrócony pamięci. Profesorowi Janowi Czochralskiemu w 60. rocznicę śmierci. Kcynia–Bydgoszcz: Wyd. Pejzaż. ISBN 978-83-61641-61-2.

Tomaszewski, Paweł E. 2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978-83-906218-6-9, 978-83-7432-817-3.

Tomaszewski, Paweł E. 2013: Jan Czochralski Restored. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978-83-7432-945-3.

Tomaszewski, Paweł E. 2014: Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 57–72. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-4.pdf.

Wojciechowska, Leonia 1956: Życiorys i wspomnienia o prof. Janie Czochralskim. Detroit (maszynopis).

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).