Uwagi do komentarza dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego (replika)

Michał Kokowski

Abstrakt

Autor udziela odpowiedzi na tekst dr. Pawła E. Tomaszewskiego pt. „Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego” (Tomaszewski 2015), uwypukla kluczowe kwestie sporne, w tym potrzebę systematycznego powoływania się na źródła historyczne i ich krytykę.

Słowa kluczowe: Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografistyka
References

BIBLIOGRAFIA

Bratkowski, Stefan 1971: Księgi wróżb prawdziwych. Warszawa: Wydawnictwo Horyzonty Harcerskie.

Bratkowski, Stefan 2004: Czochralski. Niezależny Magazyn Publicystów 2004-05-18. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=16&id=161 (28.10.2014).

Bratkowski, Stefan 2011: Czy znamy jakiś mit Czochralskiego? Studio Opinii. Publikacja dostępna w Internecie: https://web.archive.org/web/20110319074919/http://alfaomega.webnode.com/news/czy%20znamy%20jakiś%20mit%20czochralskiego (15.03.2011).

Cieśliński, Piotr 2011: Sceny z życia patrioty, którego uznano za zdrajcę. Gazeta Wyborcza. Publikacja dostępna w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75476,9953629.html (15.07.2011).

Kokowski, Michał 2014: Komentarz do artykułu dr. Pawła Tomaszewskiego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 131‒140. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-8.pdf.

Nader, Mirosław 2012: Sylwetka Profesora Czochralskiego – przedwojenna i okupacyjna działalność, losy powojenne. „Seminarium Jan Czochralski – światowej sławy wynalazca i inżynier” (1885–1953). Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska, Warszawa, 27 kwietnia 2012 r. Publikacja dostępna w Internecie: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3576/Czochralski_sylwetka.pdf (28.10.2014).

Tomaszewski, Paweł E. 2003: Jan Czochralski i jego metoda. Jan Czochralski and his metod. Wrocław–Kcynia: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 8389247275; płyta CD.

Tomaszewski, Paweł E. 2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 9788390621869, ISBN 9788374328173.

Tomaszewski, Paweł E. 2012–2015: Biuletyn Roku Czochralskiego nr 1–140 (Wrocław). Publikacje dostępne w Internecie: Strona internetowa „prof. Jan Czochralski (23.10.1885 – 22.04.1953)” redagowana przez Sylwestra Czochralskiego; http://www.janczochralski.com/.

Tomaszewski, Paweł E. 2013: Jan Czochralski restored. Tłumaczenie Magdalena Iwińska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 9788374329453.

Tomaszewski, Paweł E. 2014: Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 57–72. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-4.pdf.

Tomaszewski, Paweł E. 2015: Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 259–265. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-11.pdf.

Wikipedia 2014: Jan Czochralski. Publikacja dostępna w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski (28.10.2014).

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).