Nauki przyrodnicze w historyczno-epistemologicznym ujęciu Hansa-Jörga Rheinbergera

Michał Kokowski

Abstrakt

Artykuł omawia krytycznie formę i treść polskiego przekładu książki Hansa-Jörga Rheinbergera pt. Epistemologia historyczna (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2015. Przełożył [z języka niemieckiego] Jan Surman. ISBN 978-83-64363-20-7, ss. 336). Wskazano zarówno merytoryczne zalety tej książki, jak i jej pewne (głównie lingwistyczne) wady.

Słowa kluczowe: Hans-Jörg Rheinberger, epistemologia historyczna, przekładoznawstwo
References

BRAUNSTEIN Jean-François
2012: Historical epistemology, old and new. [In:] Epistemology and History from Bachelard and Canguilhem to Today’s History of Science. MPIGW Preprint 434, Berlin 2012, 33–40. Available online: http://www.mpiwgberlin.mpg.de/Preprints/P434.PDF.

BRENNER Anastasios
2014: Epistemology Historicized: The French Tradition. [In:] Galavotti et al. (eds.) 2014, pp. 727–736. DOI: 10.1007/9783319043821_50.

BURNHAM Douglas, YOUNG Harvey
2008: Kant’s Critique of Pure Reason: An Edinburgh Philosophical Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press. Available online: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/124236/e21aab5c4e9f4c0f3d4c73599f4ec660.pdf.

CANGUILHEM Georges
1968 (7 popr. wyd. 1994; reprint 2002) / 1979: Études d’histoire et de philosophie des sciences. Problèmes et controverses. Paris: Vrin. 7ème éd. augmentée, Paris: Vrin, 1994; réimpression 2002; Available online: https://books.google.nl/books?id=HRx580iW9aMC; przekład niemiecki: Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Gesammelte Aufsätze. Von Wolf Lepenies (Herausgeber); Michael Bischoff (Übersetzer), Walter Seitter (Übersetzer). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.

CHIMISSO Cristina
2014: Commentary on Anastasios Brenner’s “Epistemology Historicized”. [In:] Galavotti et al. (eds.) 2014, pp. 737–746. DOI: 10.1007/9783319043821_51.

DEAR Peter
2011: Philosophy of Science and its Historical Reconstructions. Chapter 6. [In:] Seymour Mauskopf, Tad Schmaltz (eds.). Integrating History and Philosophy of Science: Problems and Prospects. Heidelberg, London, New York: Springer Dordrecht, 2011, pp. 67–82. Available online: https://books.google.pl/books?id=-fEf948vYIUC.

DERRIDA Jacques
1999: Sur parole. Instantanés philosophiques.

FEIGL Herbert
1970: Beyond peaceful coexistence. Minnesota studies in the philosophy of science 5, pp. 3–11. Available online: http://mcps.umn.edu/assets/pdf/5.1_Fiegl.pdf.

GALAVOTTI Maria Carla, DIEKS Dennis, GONZALEZ Wenceslao J., HARTMANN Stephan, UEBEL Thomas, WEBER Marcel (eds.)
2014: New Directions in the Philosophy of Science. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. Available online: https://books.google.pl/books?id=U5DIAwAAQBAJ.

HANSON Norwood Russell
1962: The Irrelevance of History of Science to Philosophy of Science. The Journal of Philosophy 59 (21), pp. 574–586. Available online: DOI: 10.2307/2023279. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2023279; American Philosophical Association Eastern Division: Symposium Papers to be presented at the Fiftyninth Annual Meeting, New York City, December 27–29, 1962 (Oct. 11, 1962).

KANT Immanuel
1781: Kritik der reinen Vernunft. Prolegomena. Publikacja dostępna online: https://korpora.zim.uniduisburgessen.de/Kant/aa04/.
1787: Kritik der reinen Vernunft. 2te Auflage. Publikacja dostępna online: https://korpora.zim.uniduisburgessen.de/Kant/aa03/.
1957: Krytyka czystego rozumu. Tom I. Z oryginału niemieckiego przełożył oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe.

KOKOWSKI Michał
2015: Nota na temat pojmowania uogólnionej zasady korespondencji. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 325–329. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-15.pdf.

KRÓLIKOWSKI Wacław, ROSŁANIEC Zbigniew
2004: Nanokompozyty polimerowe. KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004) 9, ss. 3–16. Publikacja dostępna online: http://composites.ptmk.net/pliczki/pliki/semVIII_1.pdf.

LAKATOS Imre
1963: Proofs and Refutations (I). The British Journal for the Philosophy of Science 14(53), May, 1963, pp. 1–25.
1971: History of Science and Its Rational Reconstructions. PSA 1970. Boston Studies in the Philosophy of Science viii. Edited by Roger C. Buck and Robert S. Cohen, pp. 91–108. Dordrecht: D. Reidel. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/495757.
1976: reprinted with correction 1977, 1979, 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991,
1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2015 (Cambridge Philosophy Classics edition): Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press. Edited by John Worrall and Elie Zahar. Available online: https://books.google.pl/books?id=HJ2NCgAAQBAJ&pg=PA2.

LECOURT Dominique
2008: Georges Canguilhem. Paris: PUF/Que sais je?

MARYNIARCZYK Andrzej
2010: Przygodność bytów. [W:] Polska Encyklopedia Filozoficzna. Publikacja dostępna online: http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/przygodnoscb.pdf.

MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE /
MAX PLANCK INSTITUTE FOR THE HISTORY OF SCIENCE
2015a: Website of MPIWG. Available online: https://www.mpiwgberlin.mpg.de/en.
2015b: Hans-Joerg Rheinberger. Available online: https://www.mpiwgberlin.mpg.de/de/users/rheinbg.

PERRU Olivier
2005: Savoirs et histoire, questions autour de l’histoire des sciences: Canguilhem et Lakatos. Revue de l’Université catholique de Lyon 01/2005 (7), pp. 30–35. Available online: https://www.researchgate.net/publication/270647338.

RHEINBERGER Hans-Jörg
2015: Epistemologia historyczna. Warszawa: Oficyna Naukowa. Przełożył Jan Surman.ISBN 978-83-6436-320-7, ss. 336.

SCHINDLER Samuel
2013: The Kuhnian mode of HPS. Synthese 190(18), December 2013, pp. 4137–4154. Available online: http://philsciarchive.pitt.edu/9592/5/The_Kuhnian_mode_final.pdf.

STOFFEL JeanFrançois
1996: De la nécessité de l’histoire des sciences pour les études de philosophie de sciences. Revue Philosophique De Louvain 94 (3), pp. 415–427. Available online: http://philpapers.org/archive/STODLN.pdf.

WIKIPEDIA
2015a: Sous rapture. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Sous_rature.
2015b: Hans-Jörg Rheinberger. Available online: https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Jörg_Rheinberger.

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).