International collaboration in the history of science of Central Europe

Soňa Štrbaňova

Abstrakt

W ostatnich dziesięciu latach jesteśmy świadkami rozwoju nieformalnej współpracy międzynarodowej, koncentrującej się na historii nauki w monarchii habsburskiej i, w ogólności, w Europie Środkowej – wspólnej dla krajów tego regionu lub mającej wzajemne powiązania. Kooperacja obejmuje głównie historyków nauki z Austrii, Czech, Węgier i Polski. Do chwili obecnej przyniosła już ważne rezultaty i przyczyniła się do podjęcia pewnych ponadczasowych zagadnień historii nauki, takich jak na przykład nacjonalizacja i umiędzynarodowienie nauki.
W ramach tej współpracy w maju 2015 roku w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się seminarium, podczas którego dr Jan Surman, historyk nauki polskiego pochodzenia, analizował tworzenie krajowych terminologii naukowych. Podkreślił jednocześnie konieczność i przydatność współpracy międzynarodowej w osiągnięciu głębszego zrozumienia „narodowych” historii nauki, które nie mogą być oddzielone od historii „międzynarodowej”.

Słowa kluczowe: History of science, history of science in the Habsburg Monarchy, cooperation in the history of science, national and international history of science, formation of scientific terminology
References

BIBLIOGRAPHY

Ash, Mitchell G.; Surman, Jan (eds.) 2012: The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Drašar, Pavel 2012: Dr. Alfred Bader: Štědrý patron českých chemiků [Dr. Alfred Bader, Generous Benefactor of the Czech Chemists] (22.11.2002). [In:] Český a slovenský svet. OSOBNOSTI. Available online: http://www.svet.czsk.net/clanky/osobnosti/bader.html. Retrieved November 17, 2015.

Die Ignaz-Lieben-Gesellschaft 2014: Die IgnazLiebenGesellschaft – Verein zur Förderung der Wissenschaftsgeschichte. Available online: http://www.i-l-g.at. (Last updated: 2014-01-27). Retrieved November 17, 2015.

Jungmann, Josef 1835–1839: Slownjk česko-německý. Praha: Fetterlová.

Německo-Český Slovník Vědeckého Názvosloví pro Gymnasia a Reálné Školy. Od Komise pro ustanovení vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy. Deutsch-böhmische wissenschaftliche Terminologie. Prague: Kalvéské knihkupectví Bedřich Tempský, 1853.

Office of Science and Technology Austria (Osta), Austrian Embassy in Washington 2014: The Ignaz Lieben Prize. Available online: http://ostaustria.org/189-categories-all/magazine/volume-2-july-20-2004/feature-articles/472-the-lieben-prize-history-interrupted-and-time-regained. Retrieved November 17, 2015.

Von Rosner, Robert W.; Schlögl, Reinhard W.; Soukup, R. Werner 2007: Der Ignaz L. LiebenPreis – ein österreichischer Nobelpreis. Available online: http://www.i-l-g.at/preis.html. Retrieved November 17, 2015.

Sekyrková, Milada; Cajthaml, Petr (eds.) 2012: Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World. Prague: Institute of the History of Charles University, 2012, published on CD.

Štrbáňová, Soňa 2015: Mezinárodní spolupráce v dějinách vědy středoevropského prostoru. Akademický bulletin 9, pp. 24–26.

Surman, Jan 2012: Habsburg Universities 1848–1918. Biography of a Space (PhD thesis). Wien: Universität Wien.

Surman, Jan 2014: Zwischen Internationalisierung und Popularisierung: Visionen der tschechischen Sprache der Naturwissenschaften der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. [In:] K.-H. Ehlers, M. Nekula, M. Niedhammer, and H. Scheuringer (eds.), Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Göttingen: Vanderhoek & Ruprecht 2014, pp. 131–154.

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).