Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w 2014/2015 roku

Michał Kokowski

Abstrakt

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).