Studia Historiae Scientiarum,15 (2016)

Redaktor naczelny: Michał Kokowski
ISSN 2451-3202
e-ISSN 2543-702X
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: Komisja Historii Nauki PAU, 2015/2016, Europa Środkowowschodnia, historia nauki, nauka i imperializm, nauka i nacjonalizm, wielokulturowość, Jan Czochralski, biografistyka, analiza źródeł historycznych, amator vs profesjonalista, biografia, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Polska Akademia Umiejętności, konferencja, Andrzej Gawroński, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Maria Skłodowska-Curie, krakowskie środowisko naukowe, historiografia prasy polskiej, metodologia historiografii, naukoznawstwo, naukometria, bibliometria, Władysław Marek Kolasa, kultury pamięci, Deutsch-Polnische Erinnerungsorte / Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci, Ogród Botaniczny w Wilnie, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, kolekcje roślin, nauczanie botaniki, Jean Emmanuel Gilibert, Konstanty Prószyński (Proszyński), Franciszek Ksawery Skupieński, Józef Trzebiński, Piotr Wiśniewski, astronomia, Tadeusz Banachiewicz, rachunek krakowianowy, krakowiany, historia fizyki, filozofia przyrody, filozofia w nauce, filozofia fizyki, szczególna teoria względności, ogólna teoria względności, Albert Einstein, Ernst Mach, Bronisław Biegeleisen, Maksymilian T. Huber, Stanisław Loria, Zygmunt Zawirski, Stanisław Zaremba, Lwów, Kraków, dziewiętnasty wiek, publikacje matematyczne, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, geologia stosowana, Syberia, Karol Bohdanowicz, polscy inżynierowie Instytutu Górniczego, Władysław Kretkowski, Fundusz im. dra W. Kretkowskiego, księgozbiór Władysława Kretkowskiego, uniwersyteckie wykłady matematyczne, Grodno, dominikanie , Stanisław August Poniatowski, XVIII wiek, pokazy (doświadczenia) fizyczne, gabinety fizyczne, wyposażenie szkół, Jowin Bystrzycki, liczby zespolone, Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Carl Gottlieb Ehler, Leonhard Euler, problem mostów królewieckich, Heinrich Kühn, król Stanisław August Poniatowski, Józef Rogaliński, Nathanael Matthaeus von Wolf, fizyka XVII wieku, fizyka XVIII wieku, fizyka XIX wieku, fizyka XX wieku, Uniwersytet Lwowski, Wojciech Urbański, bibliografia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legislacja, projekt rozporządzenia, ocena parametryczna czasopism naukowych , Prace Komisji Historii Nauki PAU, Studia Historiae Scientiaru, Studia Historiae Scientiarum

Artykuły

Ilość

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 11–16
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.001.6144

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 17–22
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.002.6145

Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 23–43
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.003.6146

Fizyka na Uniwersytecie Lwowskim od XVII wieku do II wojny światowej: Dodatki do bibliografii

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 47–73
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.004.6147

O znanych i mniej znanych relacjach Leonharda Eulera z Polską

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 75–110
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.005.6148

Doświadczenia fizyczne Nayiaśnieyszemu PANU… okazywane roku 1793. W Grodnie przez JXX Dominikanów Konwentu tamecznego. Analiza tekstu

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 111–156
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.006.6149

Rola Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 157–192
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.007.6150

Geologia stosowana w badaniach Karola Bohdanowicza i jego polskich uczniów na Syberii na przełomie XIX i XX wieku

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 193–215
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.008.6151

Prace matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1817–1872)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 217–243
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.009.6152

Filozofia w nauce – studium przypadku recepcji szczególnej i ogólnej teorii względności w Krakowie oraz we Lwowie przed rokiem 1925

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 245–273
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.010.6153

Życie i działalność naukowa Tadeusza Banachiewicza

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 275–300
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.011.6154

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 301–345
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.012.6155

Omówienie książek: Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014; Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Tomy 1–5. Paderborn: Schöningh, 2012–2015; Polsko-niemieckie miejsca pamięci, Tomy1–4. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013–2015

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 349–362
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.013.6156

Omówienie książki: Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013; „Prace Monograficzne” nr 678, ISBN 0239-6025, 978-83-7271-843-1, ss. 525 + Bibliografia przedmiotu (CD)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 363–371
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.014.6157

Omówienie książki: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, ISBN 978-83-7676-221-0, ss. 214

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 373–378
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.015.6158

Konferencja naukowa poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Gawrońskiego (Przemyśl, 1 kwietnia 2016 r.)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 381–385
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.016.6159

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 387–392
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.017.6160

Uwagi do komentarza Prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 395–404
Data publikacji online: 29 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.018.6161

Odpowiedź na list Dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 405–408
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.019.6162

Poza centrum: nauki w Europie Środkowo-Wschodniej i ich  historie. Rozmowę z Profesorem Michaelem Gordinem przeprowadził Jan Surman

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 411–431
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.020.6163

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).