Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3

Michał Kokowski

Abstrakt

Naszkicowano trzeci etap rozwijania czasopisma Prace Komisji Historii Nauki PAU. W czerwcu 2016 roku wydano Prace Komisji Historii Nauki PAU 2015 tom XIV. Na mocy decyzji prawnej z dniem 4 lipca 2016 r. czasopismo – przy zachowaniu ciągłości wydawniczej – zmieniło nazwę na Studia Historiae Scientiarum. Od czerwca 2016 r. czasopismo ma nową stronę internetową z panelem redakcyjnym w Portalu Czasopism Naukowych. Zachowano jednocześnie dotychczasową stronę internetową w Portalu PAU. W listopadzie 2016 roku wydano Studia Historiae Scientiarum 2016 tom 15.

Słowa kluczowe: Prace Komisji Historii Nauki PAU, Studia Historiae Scientiarum
References

BIBLIOGRAFIA

Fuchs, Christian; Sandoval, Marisol 2013: The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take noncommercial, non-profit open access serious. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 11(2), ss. 428–443. Publikacja dostępna online: http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078 (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2014: Od Redakcji. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 5–6. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Kokowski, Michał 2015: Ewolucyjna transformacja Czasopisma. Część 2. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 5–7. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-1.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015: Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Część B Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2016a: Kwestia zmiany nazwy czasopisma naukowego przy zachowaniu ciągłości merytorycznej i specyfiki czasopisma, a ciągłość punktacji starego i nowego czasopisma (korespondencja mailowa Autora z MNiSW z 5–7 stycznia 2016 r.). Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/PKHN-PAU-zmiana-nazwy-czasopisma-ciaglosc-punktacji.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2016b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf (dostęp: 23.11.2016).

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).