Studia Historiae Scientiarum,16 (2017)

Redaktor naczelny: Michał Kokowski
ISSN 2451-3202
e-ISSN 2543-702X
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: Komisja Historii Nauki PAU, 2016/2017, Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, historia astronomii, konferencja, kalendarze, Kim Dam (1416–1464), intelektualne oddziaływania między różnymi kulturami i regionami, intelektualiści, I wojna światowa, Kraków, astronom Jan Heweliusz, biografistyka, korespondencja, krytyczne omówienie, Ludwik Fleck, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki, teoria stylów i kolektywów myślowych, elementy czynne i elementy bierne, historia nauki, historia medycyny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legislacja, projekt rozporządzenia, Journal Citation Reports, Scopus, ERIH, ERIH PLUS, European Science Fundation, Norwegian Centre for Research Data, ocena parametryczna czasopism naukowych, bibliometria, naukoznawstwo, konferencje naukowe, polskie czasopisma naukowe, nauki humanistyczne i społeczne, preprint, arXiv, academic publishing, bibliometrics, library science, humanities, G0, G1, Restriction Point, Rate-Change Point, Eukaryotic Cell Cycle, Gene Expression in Cell Cycle, history of science, science-power, Bulgaria, communism, Cyrillo-Methodian tradition, Bulgarian Academy of Sciences, history, Mykhailo Drahomanov, Ivan Franko, philosophy, positivism, progress, Pantlejmon Kulish, Ukraine, Czechoslovak Academy of Sciences, state institutes, centralization of sciences, teacher, topographer, Tatra Mountains, West Beskids, tourist guides, 19th century, Czochralski method, trichite test of vaseline, Teal’s improvements, Polish research, Arctic, Antarctic, Robert Fox, history of the historiography of science and technology, discussion, Alexandre Koyré Medal for 2016, The International Academy of the History of Science, The European Society for the History of Science, Prague, cosmopolitanism, national interests, the world of learning, 1870–1940, UNESCO, Medal Alexandre’a Koyrego za 2016 r., Międzynarodowa Akademia Historii Nauki, VII Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki, Praga, 23 września 2016 r, Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science, Prace Komisji Historii Nauki PAU, ewolucyjna transformacja czasopisma

Artykuły

Ilość

Evolutionary transformation of the journal. Part 4

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 11-14
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 4

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 15-18
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Éloge to Robert Fox

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 21-27
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

The dream that never dies: the ideals and realities of cosmopolitanism in science, 1870–1940

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 29-47
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Marzenie, które nigdy nie umiera: ideały i realia kosmopolityzmu w nauce w latach 1870–1940

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 49-68
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Historiography of science and technology in focus. A discussion with Professor Robert Fox

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 69-119
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Polish polar research (outline)

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 123-153
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

From vaseline to the silicon revolution: the unusual history of the greatest Polish discovery that changed the world

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 155-200
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Karl Kolbenheyer (1841–1901) – teacher, naturalist, tourist

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 201-238
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

State institutes and the Czechoslovak Academy of Sciences, 1948–1953

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 241-267
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Elements of positivism in the Ukrainian philosophy and culture of the second half of the 19th century

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 269-301
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Communist anniversaries as a symphony of power and science (case study of Bulgaria)

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 303-331
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

The concepts of Ludwik Fleck and their application to the eukaryotic cell cycle

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 335-364
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Preprint for the humanities – fiction or a real possibility?

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 367-378
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Uwagi na temat „Projektu z dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ………… 2017 r.”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 379-388
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Omówienie książki: Ludwik Fleck. Tradycje – Inspiracje – Interpretacje.

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 391-406
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Heveliana 2011–2016

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 407-444
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 447-454
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Konferencja międzynarodowa „Historia kalendarzy na świecie i ich powstawanie”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 455-462
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2016/2017

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 463-466
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2016/2017

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 467-470
Data publikacji online: 18 grudnia 2017

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).