Studia Historica Gedanensia

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN 2081–3309
e-ISSN 2391-6001
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016)

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Opublikowano online: 12 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Wstęp

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 9-14
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Uwagi na temat roli zakonów mendykanckich w duszpasterstwie na terenach wiejskich państwa zakonu krzyżackiego w Prusach

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 17-37
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Le Testament by Jean Meslier: the Pioneering Work of the Militant Atheism in France

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 38-62
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

„W czymże tedy przez tych mędrków świat oświecony?” – Floriana Jaroszewicza apologia panieństwa i powściągliwości

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 63-74
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 75-103
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Pielgrzymka do Ziemi Świętej we wspomnieniach Adama Sierakowskiego i Pawła Orzechowskiego

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 104-115
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Niemiecki Bóg Niemieckich Chrześcijan w prasie Wolnego Miasta Gdańska (1933–1939)

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 116-140
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Hybryda światopoglądowa – refleksje nad genezą i rozwojem nurtu realizmu socpaxowskiego

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 141-154
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

O nową syntezę kultury na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Wizja nowej syntezy kultury w publicystyce Jerzego Turowicza

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 155-176
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Saving Polish Souls in Ordinary Time: Catholic Evangelization and Poland’s Transformation, 1975–1989

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 177-200
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Kilka uwag na temat specyfiki religijnej Rosji

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 201-216
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Kilka uwag o fenomenie kultu św. Wita w kulturze ludowej

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 217-236
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Święci Patroni, prestiż i władza w organizacji fiest w Dolinach Centralnych Oaxaca (Meksyk)

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 237-257
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Bóg – twórczy pęd życia. Myśl Bergsona, jej źródła oraz konsekwencje filozoficzne i teologiczne

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 258-275
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Religia, czyli „chwiejność znaczeń”. Pytanie o współczesną formułę religijności w dyskursie postmodernistycznym

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 276-288
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Recenzje

Kronika naukowa

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.