Studia Historica Gedanensia

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN 2081–3309
e-ISSN 2391-6001
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Opublikowano online: 20 grudnia 2018

Artykuły

Sortuj według

Monetary series “PROVINCIA DACIA” in the Roman coinage

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 15-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/23916001HG.18.001.10317

Uzbrojenie w obrazach Jana van Eycka. Analiza bronioznawcza. Realizm czy symbolizm?

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 26-54
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.002.10318

Topos dzikiego człowieka i jego recepcja w późnogotyckim malarstwie w Polsce

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 55-84
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.003.10319

Obraz i słowo. Srebrne epitafium Barbary Kaweckiej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 85-101
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.004.10320

Między obrazami a słowami – problem interpretacji ikonografii artefaktów na przykładzie gdańskich tokenów „zwierzęcych” z lat 1574–1577

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 102-116
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.005.10321

Problemy i perspektywy edycji epigrafiki zaginionej

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 117-129
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.006.10322

Perspektywa badań epigraficznych a koncepcja zarządzania informacją

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 130-137
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.007.10323

Problem „wizualizacji” przeszłości w narracjach o historii w pierwszej połowie XIX w. O twórczym powinowactwie historii i literatury u progu XIX w. – wprowadzenie

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 138-156
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.008.10324

Obraz Habsburgów w Dziejach narodu polskiego Teodora Morawskiego

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 157-169
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.009.10325

A Country of Heroes? Belgium in Russian Propaganda during WWI… and after

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 170-182
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.010.10326

Мифологема «братских народов» как идеальная модель русско -украинских отношений в советской/российской историографии

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 183-207
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.011.10327

Obraz wroga – Stanisław Sojczyński „Warszyc” w prasie, literaturze i filmie PRL

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 208-228
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.012.10328

Ład spełniony w obrazie. Wokół antropologii fotografii

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 229-236
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.013.10329

Kody dominujące w memach internetowych dotyczących historii Polski

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 237-247
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.014.10330

Kronika

Recenzje

Recenzje

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 257-270
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.