Studia Historica Gedanensia

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN 2081–3309
e-ISSN 2391-6001
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015)

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Opublikowano online: 4 kwietnia 2016

Artykuły

Ilość

Opłaty dodatkowe za zakupy wina w państwie Zakonu Krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 19-53
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Opłaty sądowe w mniejszych miastach Prus Królewskich w XVIII wieku

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 54-64
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Taxation as a Cause of the French Revolution: Setting the Record Straight

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 65-81
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Akta podatku gruntowego pruskich urzędów katastralnych jako źródło do badań struktury społeczno‑majątkowej drobnej szlachty kaszubskiej w Prusach Zachodnich (1861–1872)

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 82-112
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

The Church Rates (Contributions) in Parishes in the Second Republic of Poland

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 113-134
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Podatki pośrednie w Drugiej Rzeczypospolitej

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 135-163
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Ustawodawstwo podatkowe w Wolnym Mieście Gdańsku w zakresie budownictwa mieszkaniowego – wybrane zagadnienia

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 164-177
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Etapy zinstytucjonalizowanej grabieży poleskich Żydów w latach 1939–1944

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 178-203
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Składki członkowskie w PZPR województwa gdańskiego w latach 1957–196

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 204-226
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Proxy Battle of the Cold War: Taxation in Hashemite Iraq

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 227-252
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Podatek od miedzi – problem sporny w relacjach chilijsko‑amerykańskich w XX wieku

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 253-263
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Formy opodatkowania portów i armatorów statków morskich w Polsce

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 264-277
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Sprawozdanie z II Sesji Naukowej Życie prywatne Polaków w XIX wieku (Olsztyn, 24–25 marca 2014 r.)

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 325-330
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Sprawozdanie z konferencji Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714–1800). W 300. rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 20– 21 listopada 2014 r.)

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 331-333
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Sprawozdanie z konferencji naukowej Jaka Polska, jaki świat przed i po 1914 r. W kręgu zainteresowań badawczych profesora Romana Wapińskiego (Uniwersytet Gdański, 17–18 listopada 2014 r.)

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 333-339
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Recenzje

Żródła

Wykaz czynszowy komturstwa tucholskiego z połowy XV w.

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 281-297
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.