Recenzje

Krzysztof Maciej Kowalski,

Tomasz Maćkowski,

Agnieszka Krzywdzińska

Abstrakt
  • Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, pod redakcją Piotra Pokory, przy współpracy Marcina Hlebionka, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 325 - recenzja Krzysztofa Macieja Kowalskiego
  • Jarosław Dutkowski, Złoto czasów dynastii Wazów, t. 1, Stowarzyszenie Numizmatyków Polskich, Gdańsk 2015, ss. 544 oraz t. 2, Stowarzyszenie Numizmatyków Polskich, Gdańsk 2016, ss. 560 - recenzja Tomasza Maćkowskiego
  • Zbigniew Zajchowski, Elbląg wczoraj – Elbląg dziś, Uran, Elbląg 2017, ss. 232  - recenzja Agnieszki Krzywdzińskiej

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.