Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 19 października 2018

SECTION: ETYMOLOGY

Sortuj według

ETYMOLOGIZING DEPRECATORY REDUPLICATIVE COMPOUNDS OF THE TYPES FLIM-FLAM AND HIGGLEDY-PIGGLEDY (PART II)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 147-158
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.012.8848

A SUPPLEMENTAL NOTE ON THE ORIGIN OF ENGLISH GUINEA PIG

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 159-160
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.013.8849

SECTION: BRNO LINGUISTICS

THE ETYMOLOGY OF THE SLAVONIC NAME FOR ERMINE (MUSTELA ERMINEA) I: MATERIAL AND EXISTING THEORIES

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 161-170
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.014.8850

THE ETYMOLOGY OF THE SLAVONIC NAME FOR ERMINE (MUSTELA ERMINEA) II: A NEW PROPOSAL

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 171-176
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.015.8851

WORD ORDER OF REFLEXIVE SĚ IN FINITE VERB PHRASES IN THE FIRST EDITION OF THE OLD CZECH BIBLE TRANSLATION (PART I)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 177-188
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.016.8852

WORD ORDER OF REFLEXIVE SĚ IN FINITE VERB PHRASES IN THE FIRST EDITION OF THE OLD CZECH BIBLE TRANSLATION (PART II)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 189-200
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.017.8853

DIRECT SPEECH AND DIVERSITY OF VOICES IN SELECTED LETTERS OF CICERO TO ATTICUS I (DIRECT SPEECH)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 201-209
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.018.8854

DIRECT SPEECH AND DIVERSITY OF VOICES IN SELECTED LETTERS OF CICERO TO ATTICUS II (INDIRECT SPEECH, MIXED QUOTATIONS AND COMPARISON WITH DIRECT SPEECH)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 211-217
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.019.8855

SECTION: VARIA

SOME REMARKS ON THE LANGUAGE OF MODERN TAJIK PUBLIC INSCRIPTIONS (PART I)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3, s. 219-226
Data publikacji online: 19 października 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.020.8856

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.