Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 28 listopada 2018

SECTION: ETYMOLOGY

Sortuj według

SLAVIC LANGUAGES IN CONTACT, 1: TOBACCO – SOME SLAVIC DESIGNATIONS IN THEIR AREAL CONTEXT

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4, s. 227–234
Data publikacji online: 28 listopada 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.021.9315

SECTION: ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

ABBREVIATED ENGLISH – A TYPICAL FEATURE OF ONLINE COMMUNICATION?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4, s. 235–251
Data publikacji online: 28 listopada 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.022.9316

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE IN SCANDINAVIA AND ELSEWHERE (PART 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4, s. 253–260
Data publikacji online: 28 listopada 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.023.9317

POLISH FACES OF ENGLISH ACRONYMS AND ALPHABETISMS: AN ILLUSTRATION OF CONTACT-INDUCED LINGUISTIC DIVERSITY (PART 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4, s. 261–268
Data publikacji online: 28 listopada 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.024.9318

SECTION: VARIA

THE HĨ AND HA GRAMS IN TJWAO (KHOE) –THE MODEL OF SITUATED MAPS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4, s. 269–290
Data publikacji online: 28 listopada 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.025.9319

SOME REMARKS ON THE LANGUAGE OF MODERN TAJIK PUBLIC INSCRIPTIONS (PART 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4, s. 291–298
Data publikacji online: 28 listopada 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.026.9320

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.