Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Opublikowano online: 6 czerwca 2018

SECTION ETYMOLOGY

Sortuj według

ETYMOLOGIZING DEPRECATORY REDUPLICATIVE COMPOUNDS OF THE TYPES FLIM-FLAM AND HIGGLEDY-PIGGLEDY (PART I)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2, s. 97-106
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.008.8467

TWO POLISH LOANWORDS IN YAKUT (‘SNUFF [TOBACCO]’;  ‘THOUSAND’), BEING ALSO A LOOK AT THEIR REFLEXES IN SOME  OTHER SIBERIAN LANGUAGES  AS WELL AS IN RUSSIAN

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2, s. 107-111
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.009.8468

SECTION VARIA

COMPLEXITY DEVELOPMENT AND SIMPLIFICATION IN  SYSTEMIC TYPOLOGY: TYPES OF CHANGES IN THE INTERNAL DETERMINANT

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2, s. 113-129
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.010.8469

CROSSLINGUISTIC INFLUENCE IN ENGLISH AS THE WEAKER LANGUAGE OF FRENCH-ENGLISH AND POLISH-ENGLISH BILINGUAL CHILDREN

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 2, s. 131-146
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.011.8470

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.