Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 9 grudnia 2016

ETYMOLOGY

Sortuj według

ENGLISH ETYMOLOGIES FROM THE POPULAR REGISTER (II)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 259-267
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.018.5687

TURKOLOGY

THE TURKISH LOANWORDS ČÀLGA IN BULGARIAN AND MANÉLE IN ROMANIAN

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 269-274
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.019.5688

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART IV

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 275-289
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.020.5689

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART V

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 291-307
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.021.5690

SOME DATA ON OLD UIGUR TRAPS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 309-318
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.022.5691

VARIA

GRAMMATICALIZATION PATHS AND CHAOS: DETERMINISM AND UNPREDICTABILITY OF THE SEMANTIC DEVELOPMENT OF VERBAL CONSTRUCTIONS (PART 2 – CHAOS IN LINGUISTICS)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 319-335
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.023.5692

GLOBAL ENGLISH IN ITS LOCAL CONTEXTS: MANIFESTATIONS OF THE SOCIAL ENGLISH LANGUAGE STRATIFICATION IN NAMIBIA. PART 1: THEORETICAL BACKGROUND

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 4, s. 337-346
Data publikacji online: 9 grudnia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.024.5693

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.