Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 22 marca 2018

STANCE AND EVALUATION IN DISCOURSE

Sortuj według

EPISTEMIC STANCE NEGOTIATION: SOME EXAMPLES FROM ITALIAN CONVERSATIONS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 1-14
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.001.8161

OPPOSITIONAL STANCE AND FOOTING SHIFTS IN RESPONSES TO CUSTOMER COMPLAINTS ON TRIPADVISOR

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 15-27
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.002.8162

STANCE AND ENGAGEMENT IN ENGLISH AND SPANISH JOURNALISTIC TEXTS: TOWARDS A RELIABLE ANNOTATION SCHEME FOR LINGUISTIC AND COMPUTATIONAL PURPOSES

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 29-45
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.003.8163

THE FUNCTIONS OF CLEARLY IN ACADEMIC DISCOURSE: FROM AN ADVERB OF MANNER TO A DISCOURSE MARKER

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 47-57
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.004.8164

DIMINUTIVITY AND EVALUATION IN COURTROOM INTERACTION: PATTERNS WITH LITTLE (PART 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 59-68
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.005.8165

DIMINUTIVITY AND EVALUATION IN COURTROOM INTERACTION: PATTERNS WITH LITTLE (PART 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 69-79
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.006.8166

VARIA

THE CORRELATION OF LINGUISTIC PATTERNING AND SOCIETAL STRUCTURES IN SYSTEMIC TYPOLOGY

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, s. 81-96
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20834624SL.18.007.8167

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.