Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 28 listopada 2016

ETYMOLOGY

Sortuj według

ETYMOLOGICAL AND METHODOLOGICAL OBSERVATIONS ON THE ‹PG› AND ‹PG?› VOCABULARY IN ROBERT BEEKES’S ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF GREEK: N

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 149–169
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.011.5680

ENGLISH ETYMOLOGIES FROM THE POPULAR REGISTER (I)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 171–181
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.012.5681

TURKOLOGY

ÜRLÜKSÜZ NOMLAR IN THE “MANICHAEAN POṬHĪ-BOOK”

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 183–186
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.013.5682

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART I

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 187–202
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.014.5683

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART II

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 203–219
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.015.5684

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART IV

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 221–243
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.016.5685

VARIA

GRAMMATICALIZATION PATHS AND CHAOS: DETERMINISM AND UNPREDICTABILITY OF THE SEMANTIC DEVELOPMENT OF VERBAL CONSTRUCTIONS (PART 1 – CHAOS IN MATHEMATICS)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 3, s. 245–257
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.017.5686

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.