Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 30 listopada 2017

SECTION ETYMOLOGY

Sortuj według

POSSIBLY ORIENTAL ELEMENTS IN SLAVONIC FOLKLORE. MAMUNA [PART 2]

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 4, s. 289-304
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.021.7095

SECTION VARIA

IMPERATIVES IN CONTACT. LINGUISTIC INTERACTIONS ON THE SAKHALIN ISLAND

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 4, s. 305-322
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.022.7096

INTERSEMIOTICITY AND MULTIMEDIA: TRANSITION FROM TRADITIONAL TO ELECTRONIC TEXTS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 4, s. 323-335
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.023.7097

STORYTELLING AND ITS EFFECTIVENESS IN DEVELOPING RECEPTIVE SKILLS AMONG CHILDREN

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 4, s. 337-352
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.024.7098

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.