Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 1, Relevance Theory

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 14 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

INDETERMINACY IN VERBAL COMMUNICATION: A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF APHORISMS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 1, Relevance Theory, s. 7-19
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.002.4891

VIGILANCE MECHANISMS IN INTERPRETATION: HERMENEUTICAL VIGILANCE

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 1, Relevance Theory, s. 21-29
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.001.4890

DEGREES OF PROCEDURE ACTIVATION AND THE GERMAN MODAL PARTICLES JA AND DOCH – PART 1

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 1, Relevance Theory, s. 31-45
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.003.4892

DEGREES OF PROCEDURE ACTIVATION AND THE GERMAN MODAL PARTICLES JA AND DOCH – PART 2

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 1, Relevance Theory, s. 47-61
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.004.4893

DEGREES OF PROCEDURE ACTIVATION AND THE GERMAN MODAL PARTICLES JA AND DOCH – PART 3

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 133, Issue 1, Relevance Theory, s. 63-74
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.005.4894

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.