Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: czerwiec 2019

SECTION: ETYMOLOGY

Sortuj według

Oddments: A miscellany of English etymologies (part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 83–97
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.008.10603

Slavic languages in contact, 2: are there OttomanTurkish loanwords in the Balkan Slavic languages?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 99–105
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.009.10604

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

Lexical hybridization of English and German elements: a comparison between spoken German and the language of the German newsmagazine Der Spiegel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 107–120
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.010.10605

Internationalisms, Anglo-Latinisms and other kinship ties between Italian and English

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 121–141
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.011.10606

The impact of English on Cuban Spanish: a glossary-based analysis of morphological adaptations (part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 143–153
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.012.10607

APPLIED LINGUISTICS

Formative evaluation – its past, present and future

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 155–167
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.013.10608

Applying the theory of planned behaviour to account for students’ choice of a target accent (part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 169–179
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.014.10609

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.