Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: kwiecień 2019

ETYMOLOGY

Sortuj według

The origins of English guinea pig and German Meerschweinchen again

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 1-7
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.001.10244

Oddments: A miscellany of English etymologies (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 9-23
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.002.10245

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

English as a world language in Scandinavia and elsewhere (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 25-36
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.003.10246

The impact of English on Cuban Spanish: A glossary-based analysis of morphological adaptations (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 37-49
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.004.10247

Polish faces of English acronyms and alphabetisms: an illustration pf contact-induced linguistic diversity (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 51-65
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.005.10248

VARIA

Ostiacica I: Remarks on K. Rédei’s "Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt)"

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 67-70
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.006.10249

The development of PIE initial iota in Greek - reevaluation of evidence in context of typological data (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 71-81
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.007.10250

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.