Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 2 września 2016

ETYMOLOGY

Sortuj według

AN ETYMOLOGICAL CASE STUDY ON THE AND VOCABULARY IN ROBERT BEEKES’S NEW ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF GREEK: M

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, s. 75–96
Data publikacji online: 2 września 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.006.5152

GOTHIC BANJA*, WINJA AND SUNJA

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, s. 97-108
Data publikacji online: 2 września 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.007.5153

EXPRESSIVENESS AND VARIATION: THE ETYMOLOGY OF GERM. KLADDER ‘DIRT, MUD’

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, s. 109-114
Data publikacji online: 2 września 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.008.5154

ZAGREB LINGUISTICS

THE ACCENTUATION OF BALTO-SLAVIC VRDDHI FORMATIONS AND THE ORIGIN OF THE ACUTE

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, s. 115-123
Data publikacji online: 2 września 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.009.5155

A DISCOURSE APPROACH TO CONCEPTUAL METAPHORS: A CORPUS-BASED ANALYSIS OF SPORTS DISCOURSE IN CROATIAN

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, s. 125-147
Data publikacji online: 2 września 2016
DOI 10.4467/20834624SL.16.010.5156

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.