Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, Lexicography

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 18 stycznia 2016

Artykuły

Ilość

IN PRAISE OF EDWARD PHILLIPS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, s. 211–228
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.020.4427

THE FUTURE OF ETYMOLOGICAL DICTIONARIES

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, s. 229–237
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.021.4428

LUDWIK KRZYŻANOWSKI’S ENGLISH-POLISH LEXICOGRAPHIC PROJECTS: EVIDENCE FROM THE PIASA ARCHIVES

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, s. 239–261
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.022.4429

BERNARDO DA PARIGI’S VOCABOLARIO ITALIANO-TURCHESCO (1665): AN OTTOMAN-TURKISH LEXICOGRAPHICAL MONUMENT STILL NEGLECTED

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, s. 263–269
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.023.4430

REMARKS ON THE NOTIONS “DOGMATIC” AND “ANALYTIC” IN ETYMOLOGICAL LEXICOGRAPHY

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, s. 271–281
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.024.4431

ANGLICISMS IN CONTEMPORARY UPPER SORBIAN – ENGLISH / ENGLISH – UPPER SORBIAN DICTIONARIES

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 132, Issue 4, s. 283–294
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/20834624SL.15.025.4432

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.