Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2017, Volume 134, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2017

SECTION ETYMOLOGY

Sortuj według

POSSIBLY ORIENTAL ELEMENTS IN SLAVONIC FOLKLORE. MAMUNA [PART 1]

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 97-102
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.008.7082

SECTION TURKOLOGY

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART VIII

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 103-121
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.009.7083

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART IX

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 123-142
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.010.7084

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART X

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 143-161
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.011.7085

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART XI

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 163-183
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.012.7086

SECTION VARIA

HEAVEN AND EARTH, GOOD AND BAD, ANSWERED AND SAID: A SURVEY OF ENGLISH BINOMIALS AND MULTINOMIALS (PART II)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 185-204
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.013.7087

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.