English as a world language in Scandinavia and elsewhere (Part 2)

Hartmut Haberland

Abstrakt

This is the second part of a paper dealing with the concept of English as a “world” or “global language”. Here, results from two research projects conducted in Denmark are presented. They investigated the role of languages in academia and in businesses with a global perspective. Data are taken from Denmark and in part Japan. Two different narratives of English as a world language emerge.

Słowa kluczowe: English, global
References

Airey J., Lauridsen K.M., Räsänen A., Salö L., Schwach V. 2017. The expansion of English-medium instruction in the Nordic countries: Can top-down university language policies encourage bottom-up disciplinary literacy goals? – Higher Education 73.4: 561–576.

Barfod Lund S. 2017. Sproglige praksisser i danske flersprogede virksomheders uformelle kontekster med fokus på tysk, svensk og norsk som regionale sprog. [Ph.D. thesis, Department of Communication and Arts, Roskilde University].

Bull T. 2004. Dagens og gårsdagens akademiske lingua franca. Eit historisk tilbakeblikk og eit globalt utsyn. – Simonsen D.F. (ed.). Språk I kommunikationssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? Oslo: 35–45.

Coleman J. 2013. Foreword. – Doiz A. et al. (eds.). English-medium instruction at universities. Bristol: xiii–xv.

Dalberg T. 2013. Engelskans utbredning i den svenska högskolan. En kartläggning av engelskspråkiga benämningar av program och kurser i svensk högre utbildning 1993–2009. [= Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 52]. Uppsala.

Doiz A., Lasagabaster D., Sierra J. 2013. Globalization, internationalization, multilingualism and linguistic strains in higher education. – Studies in Higher Education 38.9: 1407–1421.

Fabricius A.H., Mortensen J., Haberland H. 2017. The lure of internationalization: Paradoxical discourses of transnational student mobility, linguistic diversity and cross-cultural exchange. – Higher Education 73.4: 577–595.

Haberland H. 2008. Domains and domain loss. – Preisler B. et al. (eds.). The consequences of mobility. Roskilde: 227–237.

Haberland H., Preisler B. 2015. The position of Danish, English and other languages at Danish universities in the context of Danish society. – Vila F.X., Bretxa V. (eds.). Language policy in higher education: The case of medium-sized languages. Bristol: 15–42.

Hamel R.E. 2006. Spanish in science and higher education: Perspectives for a plurilingual language policy in the Spanish-speaking world. – Current Issues in Language Planning 7.1: 95–125.

Hamel R.E. 2008. Les langues des sciences et de l’enseignement supérieur: état actuel et perspectives d’avenir. – Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) & Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) (eds.). Séminaire international sur la méthodologie d’observation de la langue française dans le monde. Paris: 193–203.

Hazel S., Mortensen J. 2013. Kitchen talk – Exploring linguistic practices in liminal institutional interactions in a multilingual university setting. – Haberland H., Lønsmann D., Preisler B. (eds.). Language alternation, language choice and language encounter in international tertiary education. Dordrecht: 3–30.

Hu X. 2008. Teaching of culture in the context of English as an international language. – Haberland H. et al. (eds.). Higher education in the global village. Roskilde: 35–40.

Lønsmann D. 2015. Language ideologies in a Danish company with English as a corporate language: ‘It has to be English’. – Journal of Multilingual & Multicultural Development 36.4: 339–356.

Lønsmann D. 2017. A catalyst for change: Language socialization and norm negotiation in a transient multilingual workplace. – Journal of Linguistic Anthropology 27.3: 326–343.

Madsen M. 2008. “Der vil altid være brug for dansk”. En undersøgelse af 11 naturvidenskabelige forskeres grunde til at vælge henholdsvis dansk og engelsk i deres arbejde. [= Københavnerstudier i tosprogethed 48]. Copenhagen.

Mortensen J., Fabricius A.H. 2014. Language ideologies in Danish higher education: Exploring student perspectives. – Hultgren A.K., Gregersen F., Thøgersen J. (eds.). English at Nordic universities: Ideologies and practices. Amsterdam: 193–223.

Mortensen J., Haberland H. 2012. English — the new Latin of academia? Danish universities as a case. – International Journal of the Sociology of Language 216: 175–197.

Neeley T. 2013. Language and globalization: ‘Englishnization’ at Rakuten. [= Harvard Business School Teaching Note 412–083].

Salö L. 2017. The sociolinguistics of academic publishing. Language and the practices of homo academicus. New York.

Schiewe J. 2000. Von Latein zu Deutsch, von Deutsch zu Englisch. Gründe und Folgen des Wechsels von Wissenschaftssprachen. – Debus F. et al. (eds.). Deutsch als Wissenschaftssprache im 20. Jahrhundert. Mainz and Stuttgart: 81–104.

Spolsky B. 2004. Language policy. Cambridge.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.