Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przewodniczący Rady Naukowej
Marek Stachowski
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Sekretarz redakcji
Barbara Podolak
Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor językowy
Ramon Shindler
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor techniczny
Anna Poinc-Chrabąszcz

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.