W. Kotwicz’s unpublished study Les voyelles longues... [EDITION, PART 2]

Kamil Stachowski

Abstrakt

This paper is an edition of an article by Władysław Kotwicz (1872–1944) entitled Les voyelles longues dans les langues altaïques, which the author could not publish himself during wartime and did not live to publish after the War was over. The edition is designed to read almost as if published by Kotwicz, but without falsifying the actual manuscript. Also, a brief archival description is provided and the history of the last four years of the text has been reconstructed, based mostly on Kotwicz’s correspondence.

Słowa kluczowe: Kotwicz, edition, Altaic, long vowels
References

BPTJ 1929 = Trzeci zjazd językoznawczy w Warszawie 29 i 30 czerwca 1928. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2 (1929): 130–143.

Dziurzyńska E. 1997. Sources for the History of Oriental Studies in Poland in the Collections of the Cracow Branch of the Archives of the Polish Academy of Sciences. – Folia Orientalia 33: 49–57.

Kałużyński S. 1972. Władysław Kotwicz (na stulecie urodzin). – Przegląd Orientalistyczny 2(82): 103–114.

Kotwicz W. 1953. Studia nad językami ałtajskimi. – Rocznik Orientalistyczny 16 (1950, ed. 1953) [Festschrift W. Kotwicz]: 1–314.

Kotwicz 1962 = Kotvič V. 1962. Issledovanie po altajskim jazykam [transl. from Polish by A.I. Tolkačev]. Moskva 1962.

Kotwiczówna M. 1953. Bibliografia Władysława Kotwicza. – Rocznik Orientalistyczny 16 (1950, ed. 1953) [Festschrift W. Kotwicz]: xxxi–xlviii.

Lewicki M. 1953. Władysław Kotwicz (20.III.1872 – 3.X.1944). – Rocznik Orientalistyczny 16 (1950, ed. 1953) [Festschrift W. Kotwicz]: xi–xxix.

Lewicki M. 1957. Władysław Kotwicz (20.III.1872 – 3.X.1944). – Strelcyn S. (ed.) Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Warszawa: 7–30.

Ligeti L. 1938a. A török hosszú magánhangzók. – Magyar Nyelv 34: 65–76.

Ligeti L. 1938b. Les voyelles longues en turc. – Journal Asiatique 230 (avril–juin): 177–204. Polański E. 2004. Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 60: 29–46.

Radloff V.V. 1893–1911. Opyt” slovarja tjurkskih” narěčij. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Sanktpeterburg”.

Rozwadowski J. 1916. O zjawiskach w rozwoju języka. 6. O rozwoju fonetycznym. – Język Polski 3/2–3: 33–47.

Rozwadowski J. 1960. Wybór pism, 3: Językoznawstwo ogólne. Warszawa 1960.

Stachowski K. 2012. Władysława Kotwicza niepublikowany Rzut oka na losy orjentalistyki w Polsce (1938). – LingVaria 14: 207–238.

Tulisow J. 1986. Władysław Kotwicz. – Hemispheres 2: 199–215.

Zajączkowski A. 1968–1969. Kotwicz Władysław. – Rostworowski E. et al. (eds.) Polski Słownik Biograficzny 14. Wrocław – Warszawa – Kraków: 507–508.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.