Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 15 września 2017

SECTION ETYMOLOGY

Sortuj według

POSSIBLY ORIENTAL ELEMENTS IN SLAVONIC FOLKLORE. MAMUNA [PART 1]

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 97-102
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.008.7082

SECTION TURKOLOGY

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART VIII

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 103-121
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.009.7083

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART IX

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 123-142
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.010.7084

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART X

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 143-161
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.011.7085

ADDENDA FROM PRE-MENINSKI TRANSCRIPTION TEXTS TO STANISŁAW STACHOWSKI’S “OSMANLI TÜRKÇESINDE YENI FARSÇA ALINTILAR SÖZLÜĞÜ”. PART XI

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 163-183
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.012.7086

SECTION VARIA

HEAVEN AND EARTH, GOOD AND BAD, ANSWERED AND SAID: A SURVEY OF ENGLISH BINOMIALS AND MULTINOMIALS (PART II)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 2, s. 185-204
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.013.7087

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.