Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. Tworzą go pracownicy i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ. Na jego łamach zamieszcza się także artykuły zagranicznych gości-literaturoznawców.


Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis stanowią wydawniczą kontynuację Prac Historycznoliterackich UJ, dlatego starają się wpisać w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dzisiejszym literaturoznawstwem stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.
 

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Opublikowano online: 24 kwietnia 2017

Artykuły

Ilość

Kulturowe aspekty recepcji serbskiego dramatu w polskim teatrze współczesnym

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 1–13
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.001.6277

RUDANTM, czyli strategie pisarzy w sferze publicznej

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 15–32
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.002.6278

Stłumiona narracja. Igora Marojevicia opowieść o naddunajskich Szwabach

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 33–45
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.003.6279

Pogranicza map, pogranicza nauk. Peregrynacje słowackie

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 47–61
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.004.6280

Fantastyczna metafi zyka, czyli rzecz o (nie)możliwościach Biblioteki Zorana Živkovicia

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 63–71
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.005.6281

#domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 73–86
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.006.6282

Titonostalgia w wydaniu tabloidowym. Postać Josipa Broza-Tity na łamach gazety „24 Sata”

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 87–98
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.007.6283

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.