Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Zastępca redaktora naczelnego: Dominika Kaniecka
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. W czasopiśmie ukazują się teksty pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UJ oraz prace zgłaszane przez krajowych i zagranicznych specjalistów.

„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” są wydawniczą kontynuacją Prac Historycznoliterackich UJ, tym samym wpisują się w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dyscypliną stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.


Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2

Redaktor naczelny: Celina Juda
Zastępca redaktora naczelnego: Dominika Kaniecka
Opublikowano online: 19 lipca 2018

Artykuły

Ilość

A Half-Formed Thing, a Fully Formed Style. Repetition in Eimear McBride’s A Girl Is a Half-Formed Thing

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2, s. 77–88
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.007.8629

Michèle Roberts’s Mud and the Practice of Feminist “Re-Vision”

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2, s. 89–96
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.008.8630

The Past as a Partitura: Peter Carey’s Historical Novels

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2, s. 97–106
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.009.8631

The Eternal Recurrence of (Hi)Story: David Mitchell’s Cloud Atlas

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2, s. 107–115
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.010.8632

Two Layers of Repetition in Kate Morton’s The House at Riverton

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2, s. 117–124
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.011.8633

Formal Repetition as a Device Reinforcing the Theme of Powerlessness

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 2, s. 125–132
Data publikacji online: 19 lipca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.012.8634:

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.