Volume 13, Issue 1

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. Tworzą go pracownicy i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ. Na jego łamach zamieszcza się także artykuły zagranicznych gości-literaturoznawców.


Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis stanowią wydawniczą kontynuację Prac Historycznoliterackich UJ, dlatego starają się wpisać w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dzisiejszym literaturoznawstwem stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.
 

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Opublikowano online: 27 marca 2018

Artykuły

Ilość

Symfonia smutku – Valse Mélancolique Olhy Kobylańskiej

Volume 13, Issue 1, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 27 marca 2018

La « laide vérité ». Le rêve de Cahus revisité

Volume 13, Issue 1, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 27 marca 2018

The Desert Called America: Poetry of Boris Maruna and American Popular Culture

Volume 13, Issue 1, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 27 marca 2018

Pani Dalloway Virginii Woolf i jej postmodernistyczna i neomodernistyczna progenitura

Volume 13, Issue 1, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 27 marca 2018

Komizm złożony w budowie światasurrealistycznego w „Jesieni w Pekinie” Borisa Viana.

Volume 13, Issue 1, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 27 marca 2018

L'Opéra au service de la Nation.  La relecturerhétoriquede la Guerre de l'Opéra de Jacques Cazotte.

Volume 13, Issue 1, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 27 marca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.