Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. Tworzą go pracownicy i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ. Na jego łamach zamieszcza się także artykuły zagranicznych gości-literaturoznawców.


Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis stanowią wydawniczą kontynuację Prac Historycznoliterackich UJ, dlatego starają się wpisać w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dzisiejszym literaturoznawstwem stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.
 

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 3

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Opublikowano online: 28 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Odcienie „czarnego” dramatu czarnogórskiego (Radmila Vojvodić – Nataša Nelević – Ljubomir Ðurković)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 3, s. 119–137
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.013.5676

Dionizos wyzwolony. Ingmar Bergman inscenizuje Bachantki Daniela Börtza

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 3, s. 139–153
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.014.5677

Byronism as Madness in Zygmunt Kaczkowski’s Bajronista (The Byronist)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 3, s. 155–166
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.015.5678

Раскольников на Сенной площади. О происхождении ключевого сюжетного мотива Преступления и наказания Ф.М. Достоевского

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 3, s. 167–174
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.016.5679

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.