Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Zastępca redaktora naczelnego: Dominika Kaniecka
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. W czasopiśmie ukazują się teksty pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UJ oraz prace zgłaszane przez krajowych i zagranicznych specjalistów.


„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” są wydawniczą kontynuacją Prac Historycznoliterackich UJ, tym samym wpisują się w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dyscypliną stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1

Redaktor naczelny: Celina Juda
Zastępca redaktora naczelnego: Dominika Kaniecka
Opublikowano online: 27 marca 2018

Artykuły

Ilość

Symfonia smutku – Valse Mélancolique Olhy Kobylańskiej

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1, s. 1-13
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.001.8279

La « laide vérité ». Le rêve de Cahus revisité

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1, s. 15–24
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.002.8280

The Desert Called America: Poetry of Boris Maruna and American Popular Culture

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1, s. 25–39
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.003.8281

Pani Dalloway Virginii Woolf i jej postmodernistyczna i neomodernistyczna progenitura

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1, s. 41–52
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.004.8282

Komizm złożony w budowie światasurrealistycznego w „Jesieni w Pekinie” Borisa Viana.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1, s. 53–63
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.005.8283

L'Opéra au service de la Nation. La relecture rhétorique de la Guerre de l'Opéra de Jacques Cazotte.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 13, Issue 1, s. 65–76
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.006.8284

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.