Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Zastępca redaktora naczelnego: Dominika Kaniecka
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. W czasopiśmie ukazują się teksty pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UJ oraz prace zgłaszane przez krajowych i zagranicznych specjalistów.

„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” są wydawniczą kontynuacją Prac Historycznoliterackich UJ, tym samym wpisują się w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dyscypliną stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.


Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3

Redaktor naczelny: Celina Juda
Zastępca redaktora naczelnego: Dominika Kaniecka
Opublikowano online: 31 października 2018

Artykuły

Ilość

“Cast Forth in the Common air”? Piotr Kamiński’s Translation of Mowbray’s Speech in Richard II

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 133–140
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.013.8956

Multilingual Shakespeare in the Polish Translation of The Merry Wives of Windsor by John of Dycalp (Placyd Jankowski)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 141–154
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.014.8957

Shakespeare Cut and Refashioned: The Ukrainian Translation of Hamlet Made by Hnat Khotkevych (1920s)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 155–163
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.015.8958

“Playing Handy-Dandy”: Early Hungarian s Translation of King Lear

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 165–183
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.016.8959

Nineteenth-century Romanian Translations: Hamlet for the Page or For the Stage

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3,
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.017.8960

“But Men May Construe Things after their Fashion”: Julius Caesar and Fascism

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 195–204
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.018.8961

Shakespeare, “Thou Art Translated”. A Midsummer Night’s Dream as Rock-opera

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 205–218
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.019.8962

Translating Shakespeare, Translating Culture. Text, Paratext, and the Challenges of Recreating Cultural Meanings in Text and on Stage

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 3, s. 219–235
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.020.8963

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.