Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. Tworzą go pracownicy i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ. Na jego łamach zamieszcza się także artykuły zagranicznych gości-literaturoznawców.


Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis stanowią wydawniczą kontynuację Prac Historycznoliterackich UJ, dlatego starają się wpisać w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dzisiejszym literaturoznawstwem stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.
 

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Opublikowano online: 5 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Tradycje serbskiej kultury – modele skodyfikowane i wykreowane

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 175–186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.017.5922

Narodziny hiperksięgi: Fajfer, Radovanović, Naum

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 187–200
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.018.5923

Liryczny, emocjonalny, intelektualny: dyskurs krytycznoliteracki Mirosława Krležy i Tina Ujevicia

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 201–215
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.019.5924

Nauczanie języka niemieckiego na przykładzie wiersza Paula Celana Słyszałem, jak mówili

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 217–229
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.020.5925

Lucan’s Use of Alliteration

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 231–245
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.021.5926

Position du film traduit en Europe et en Pologne : 27 ans après

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 247–255
Data publikacji online: 27 lutego 2017
DOI 10.4467/20843933ST.16.023.6268

Язык как зеркало сознания постсоветского человека. Проза Романа Сенчина

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2016, Volume 11, Issue 4, s. 257–266
Data publikacji online: 27 lutego 2017
DOI 10.4467/20843933ST.16.022.6267

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.