Volume 12, Issue 3

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Redaktor językowy: Agnieszka Stęplewska

Rocznik studiów historycznoliterackich „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae” ukazuje się od 2006 roku. Tworzą go pracownicy i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ. Na jego łamach zamieszcza się także artykuły zagranicznych gości-literaturoznawców.


Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis stanowią wydawniczą kontynuację Prac Historycznoliterackich UJ, dlatego starają się wpisać w uniwersytecką tradycję, a jednocześnie podejmują wyzwania, jakie przed dzisiejszym literaturoznawstwem stawia rozwój współczesnej humanistyki światowej.
 

ISSN 1897-3035
e-ISSN 2084-3933
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Volume 12, Issue 3

Redaktor naczelny: Celina Juda
Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji: Anna Car
Opublikowano online: 22 stycznia 2018

Artykuły

Ilość

Les désorientés maaloufi ens entre la terre natale et les terres d’exil

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 165–174
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI doi:10.4467/20843933ST.17.013.7579

Rewriting Chaucer’s Wife of Bath’s Tale from Dryden, through Voltaire, to Niemcewicz: Medievalism or Modernisation?

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 175–185
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.014.7580

Analysing Dangerous Emotions: Pragmatics of Jealousy in Othello’s Speech

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 187–197
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.015.7581

Sexuality in the Literature of the Wilhelminian Empire

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 199–208
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.016.7582

Le spectacle de la faute dans la dixième bolge de l’Enfer de Dante: le cas de Maître Adam et de Sinon

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 209–222
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.017.7583

Pokonać epidemię, czyli o dekadentyzmie w literaturze serbskiej (na przykładzie powieści Strast Davida S. Pijadego)

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 223–233
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.018.7584

Images of Death in Agata Duda-Gracz’s Variation on The Tempest

Volume 12, Issue 3, Volume 12, Issue 3, s. 235–244
Data publikacji online: 22 stycznia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.019.7585

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.