Artykuły

Ilość

Rzecz w procesie dojrzewania. Zielony namiot Ludmiły Ulickie

Volume 12, Issue 4, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 245–253
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI doi:10.4467/20843933ST.17.020.7785

Film in Nağīb Maḥfūẓ’s  Literary Experience

Volume 12, Issue 4, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 255–262
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.021.7786

Chorwaci z Bośni i Hercegowiny czy Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne

Volume 12, Issue 4, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 263–276
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.022.7787

Gellu Naum’s The Advantage Of Vertebrae. A Solitary and Terrible Object

Volume 12, Issue 4, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 277–288
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.023.7788

Записные листы Николая Рериха – космическая эссеистика

Volume 12, Issue 4, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 289–297
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.024.7789

Czy istnieje polsko-chorwacka szkoła przekładu literackiego?

Volume 12, Issue 4, 2017, Volume 12, Issue 4, s. 299–309
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.17.025.7790

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.