Artykuły

Ilość

Between Innovation and Iteration: Post-Joycean Heteroglossia in Eimear McBride’s A Girl Is a Half-formed Thing

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 1-8
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.004.10081

Фольклорные начала в визуальной поэзии футуристов (на примере ранних стихотворений М. Семенко и В. Гнедова)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 9-18
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.005.10082

Portrety kobiet w powieściach Marlen Haushofer Ściana i Mansarda

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 19-28
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.006.10083

Doświadczenie migracji we współczesnej prozie słowackiej (na przykładzie tekstów Zuski Kepplovej)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 29-41
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.001.10078

„Sollten unsere Vorfahren Menschen gewesen sein wie diese?“ Versuch einer postkolonialen Lektüre von Eberhard Hilschers Darwin-Erzählung

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 43-54
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.002.10079

Twitterature Aleksandra Acimana i Emmetta Rensina jako wariant twitter fiction

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 1, s. 55-63
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.003.10080

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.