Artykuły

Ilość

Symfonia smutku – Valse Mélancolique Olhy Kobylańskiej

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 1, s. 1-13
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.001.8279

La « laide vérité ». Le rêve de Cahus revisité

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 1, s. 15–24
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.002.8280

The Desert Called America: Poetry of Boris Maruna and American Popular Culture

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 1, s. 25–39
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.003.8281

Pani Dalloway Virginii Woolf i jej postmodernistyczna i neomodernistyczna progenitura

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 1, s. 41–52
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.004.8282

Komizm złożony w budowie światasurrealistycznego w „Jesieni w Pekinie” Borisa Viana.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 1, s. 53–63
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.005.8283

L'Opéra au service de la Nation. La relecture rhétorique de la Guerre de l'Opéra de Jacques Cazotte.

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2018, Volume 13, Issue 1, s. 65–76
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.006.8284

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.