Lista recenzentów współpracujących

2017
Joanna Drynda, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań,
Elżbieta Katarzyna Dzikowska, Uniwersytet Łódzki,
Christoph Houswitschka, Uniwersytet Otto Friedrich, Bamberg, Niemcy
Fritz Koenig, University of Northern Iowa, USA
Justyna Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski,
Ewa Machut-Mendecka, Uniwersytet Warszawski
Sylwia Nowak-Bajcar, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Barbara Olaszek, Uniwersytet Łódzki
Krystyna Pieniążek-Marković, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań,
Joanna Pychowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Wasilij Szczukin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Rafael Vélez Núñez, Universidad de Cádiz, Hiszpania
Alois Woldan, Uniwersytet Wiedeński, Austria

2016
Prof. Alois Woldan, Uniwersytet Wiedeński,
dr hab. Joanna Drynda, prof. UAM
prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, UJ
prof. dr Svetlana Tomin, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost, (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Serbian literature)
dr hab. Anna Majmieskułow, prof. UJK, Bydgoszcz
dr hab. Magdalena Dyras, UJ
dr Gabrielle van den Berg, Institute for Area Studies, University of Leiden
doc. dr Roxane Haag-Higuchi, Lehrstuhl Iranistik, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
prof. Kamran Talattof, School of Middle Eastern and North African Studies, Department of Gender & Women's Studies, The University of Arizona
dr hab. Andrzej Pawelec, UJ
dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW, Warszawa
dr hab. Halina Marlewicz, UJ
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, UJ

2015
prof. dr Alois Woldan, Uniwersytet Wiedeński
prof. Noel Harold Kaylor, Troy State University
dr. Frank Bergmann, Utica College, Utica, NY, USA
dr. Roger Kojecký, Redaktor naczelny The Glass, czasopisma Christian Literary Studies Group, Oxford, UK
dr. Rafael Velez Nuñez, Universidad de Cadiz, Spain
dr hab. Teresa Bela, prof. UJ, WSE im. J. Tischnera, Kraków
doc. Erik Zillen, Fil. Dr Centrum Języków I Literatury (Sprak – och litteraturzentrum,Uniwersytet w Lund, Szwecja
dr hab. Marzenna Jakubczak prof. UP, Kraków
dr hab. Joanna Pychowska, prof. UP Kraków
dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar – UJ
prof. Regina Bochenek-Franczak, UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.