Kontakt z redakcją

Redaktor naczelny
 dr hab. prof. UJ Celina Juda
Instytut Filologii Słowiańskiej
Wydział Filologiczny
ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków
e-mail: celina.juda@uj.edu.pl

Z-ca red. nacz./sekretarz naukowy redakcji
dr Dominika Kaniecka
Instytut Filologii Słowiańskiej
Wydział Filologiczny
ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków
e-mail: dominika.kaniecka@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.