Rada naukowa

Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec – Instytut Filologii Angielskiej UJ
Prof. dr Jan Herman – Katholieke Universiteit, Leuven
Dr hab. Celina Juda, prof. UJ – Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Prof. dr Andreas Hoefele – University of München
Prof. dr hab. Maria Kłańska – Instytut Filologii Germańskiej UJ
Prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska – Instytut Filologii Orientalnej UJ
Prof. dr Dymitr Segal – Hebrew University of Jerusalem
Prof. dr Boika Sokolova – Notre Dame University, London
Prof. dr hab. Jerzy Styka – Instytut Filologii Klasycznej UJ
Prof. dr hab. Wasilij Szczukin – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.