Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), New Directions in Researching Migration of Children and Youth

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: maj 2019

Artykuły

Ilość

New Directions in Researching Migration of Children and Youth

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 11-21
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.012.10270

Paperless and Jobless: The Undocumented Status and Access to Employment among Latino Youth

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 25-39
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.001.10251

Youth, Mobility and Generations – the Meanings and Impact of Migration and Mobility Experiences on Transitions to Adulthood

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 41-59
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.002.10252

Efekty wąskiej i szerokiej socjalizacji dla trajektorii migracyjnych młodych dorosłych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 61-83
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.003.10253

Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 85-106
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.004.10254

‘I Want to Stay Here Forever’: Narratives of Resistance amongst Polish-born Adolescents in the UK

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 109-130
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.005.10255

Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 131-148
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.006.10256

Doświadczanie nierówności w statusie społecznym i bullyingu w środowisku szkolnym. Percepcja dzieci polskich imigrantów w Norwegii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 149-170
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.007.10257

Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 171-192
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.008.10258

Dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej – trudny powrót do korzeni

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 193-214
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.009.10259

Adaptacyjne problemy dzieci repatriantów na tle relacji rówieśniczych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 215-233
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.010.10260

Theorizing Belonging of Migrant Children and Youth at a Meso-Level

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (171), s. 235-255
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.011.10261

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.