Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: 30 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 7–26
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.037.11351

Próba przeglądu problemów, źródeł i opracowań na temat losów Polek na emigracji przed II wojną światową

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 27–56
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.038.11352

Między Starym a Nowym Światem – podobieństwa, różnice, szanse i ograniczenia

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 57–76
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.039.11353

Kobiety w migracjach międzynarodowych z Podhala. Przypadek Ludźmierza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 77–99
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.040.11354

„To są takie siłaczki”. Aktywizm obywatelski migrantek na przykładzie polskich szkół uzupełniających"

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 101–117
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.041.11355

Role polskich kobiet w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości dzieci pochodzenia polskiego w społecznych szkołach polonijnych we Francji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 119–138
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.042.11356

Jak migrują kobiety z pokolenia Millenialsów? Mobilność międzynarodowa a płeć i role rodzinne.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 139–164
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.043.11357

Autonomia kobiet w kontekście migracyjnym. Rozważania na przykładzie polskich migrantek  w Norwegii.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 165–191
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.044.11358

A dream job or just any old job? The career paths of Polish migrant women working in Norwegian kindergartens

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 193–207
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.045.11359

Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 209–234
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.046.11360

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.