Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), Experience of Solidarity – Solidarity in Experience

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: grudzień 2018

Artykuły

Ilość

Political-Economic Transnational Behavior: A Case Study of the Polish American Economic Forum

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 9–30
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.043.9445

Polish Americans’ reception of the „Solidarity” immigration cohort

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 31–43
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.044.9446

(Post)communist homelessness? Identity and belonging in Dagmara Dominczyk’s Th e Lullaby of Polish Girls

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 45–58
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.045.9447

The Assistance of Canada and the Polish Diaspora in Canada to Polish Immigrants in the 1980s and 1990s

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 59–75
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.046.9448

Polish Combatants’ Association in Canada and Its Support for Solidarity Movement and Polish Refugees in 1980s

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 77-96
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.047.9449

Participation and Voting Behavior of Poles Abroad in Home Country Elections. Th e Case of Poles in the US and Canada in Comparative Perspective

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 97–117
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.048.9450

To Govern a Community of Refugees: Some Insights into the History of the Polish Refugee  Administration in East Africa, 1942–1945

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 119–136
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.049.9451

Italianness, Catholicism and Womanhood in the American Success Story of Mother Frances Cabrini, Th e Patron Saint of Immigrants

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 137–156
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.050.9452

A Polish-Canadian Trajectory of Feelings

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 159–164
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.051.9453

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.