Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: 31 marca 2020

Artykuły

Ilość

Costs and benefits resulting from employing foreigners as perceived from the labour market segments perspective (based on the data from Opolskie Voivodeship in Poland)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 7–28
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.001.11792

Imigranci a innowacyjność państw przyjmujących: przypadek Polski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 29–45
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.002.11793

Reprezentacje uchodźców w polskiej literaturze dziecięcej – przykład dyskursu prouchodźczego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 47–66
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.003.11794

The development of the European Union in the areas of migration, visa and asylum after 2015. Priorities, effects, perspectives

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 67–95
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.004.11795

Funkcja miasta w migracjach urodzonych za granicą pracowników akademickich. Przypadek Europy Środkowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 97–119
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.005.11796

Mobilność przestrzenna na obszarach peryferyjnych na przykładzie emigracji zagranicznych ze Starych Juch i imigracji wielkomiejskiej do Starych Juch

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 121–142
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.006.11797

Dlaczego studenci z zagranicy wybierają Lublin? Opinie młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego o studiach w Lublinie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 143–160
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.007.11798

Wybrane aspekty działalności Polonii harbińskiej w latach 1931–1937 w świetle prasy polonijnej: „Dalekiego Wschodu”, „Listów Harbińskich”, „Tygodnika Polskiego” oraz „Kwartalnika Wschód”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 161-185
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.008.11799

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.