Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: 8 listopada 2018

Artykuły

Ilość

Experiences of older Polish migrants in the United Kingdom – questioning the older migrants’ image in migration literature

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 9–30
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.017.9143

Stwarzanie obcego – o istocie wrogości. Próba analizy filozoficznej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 31–42
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.018.9144

Polityka Australii wobec uchodźców

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 43–66
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.019.9145

Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 67–92
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.020.9146

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. Integration of ukrainian students in Poland
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.021.9147

Przeobrażenia stylów życia polskich migrantów mieszkających w Berlinie (1980–2015)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 111–133
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.022.9148

Kanada – nowy kierunek emigracji Portugalczyków w II połowie XX wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 135–154
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.023.9149

Polska wobec wyzwań polityki imigracyjnej w kontekście portugalskich doświadczeń

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 155–187
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.024.9150

Transnational families in Spain. Marriage, nationality and gender

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 189–201
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.025.9151

Norbert Żaba – Polityka z oddali

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 203–228
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.026.9152

Museums change lives. The role of museums in the creation of the democratic public sphere

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 229–238
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.027.9153

Raporty, informacje i wspomnienia

Sprawozdanie z konferencji „Mother of Exiles”. Amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 241–247
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.028.9154

Recenzje

Anna Sosnowska, Polski Geenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki język pracy na przełomie XX i XXI wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 251–257
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.029.9155

Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 259–261
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.030.9156

Tomasz Jacek Lis, Z Bośni do Polski. Edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 263–265
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.031.9157

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.