Recenzenci

Raz w roku (w ostatnim numerze z danego roku) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Recenzenci współpracujący:

Grzegorz Babiński, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Agnieszka Chwieduk, antropologia kultury, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Głuszek Alicja, nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Górak-Sosnowska, ekonomia, religioznawstwo, Szkoła Główna Handlowa
Izabela Grabowska, socjologia, ekonomia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Aleksandra Grzymała-Kazłowska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Halina Grzymała-Moszczyńska, psychologia, religioznawstwo, Uniwersytet Jagielloński
Krystyna Iglicka, demografia, socjologia, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Anna Jaroszynska-Kirchmann, historia, Eastern Connecticut State University
Romuald Jończy, ekonomia, Uniwersytet Wrocławski
Witold Klaus, prawo, Polska Akademia Nauk
Łukasz Krzyżowski, socjologia, AGH w Krakowie
Marek Kupiszewski, demografia, geografia,  Środkowo-Europejskie Centrum Badań Migracyjnych, Warszawa
Jan Lencznarowicz, historia, Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Lesińska, politologia, Uniwersytet Warszawski
Oleg Łatyszonek, historia, Uniwersytet w Białymstoku
Sławomir Łodziński, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Wojciech Łukowski, socjologia Uniwersytet Warszawski
Izabella Main, antropologia, etnologia, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agnieszka Małek, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Ewa Michna, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński
Janusz Mucha, socjologia, AGH w Krakowie
Dariusz Niedźwiedzki, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński
Dominic Pacyga, historia, urban studies, Columbia College, Chicago
Artur Patek, historia, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Porębski, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Dorota Rancew-Sikora, socjologia, Uniwersytet Gdański
Anna Reczyńska, historia, Uniwersytet Jagielloński
Krystyna Romaniszyn, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Jacek Schmidt, antropologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna Seretny, filologia polska, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński
Brygida Solga, ekonomia, Politechnika Opolska
Anna Sosna, studia migracyjne, Insitut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien Universität Osnabrück
Anna Sosnowska, amerykanistyka, Uniwersytet Warszawski
Maria Szmeja, socjologia, AGH w Krakowie
Paulina Trevena, socjologia, University of Southampton, Wielka Brytania
Sylwia Urbańska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Marta Warat, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Warmińska, socjologia, antropologia społeczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Joanna Wojdon, historia, Uniwersytet Wrocławski
Cezary Żołędowski, polityka społeczna, Uniwersytet Warszawski

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.