Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: listopad 2019

Artykuły

Ilość

What’s New About the New Immigration? A Historian’s Perspective over Two Centuries

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 7–27
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.030.11072

Rethinking Agency, Rethinking Assumptions of the New Social History of Immigration of the Late Twentieth Century

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 29–40
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.031.11073

Migration Crises and Interest of a State. American Refugee Assistance Acts During the Cold War 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 41–58
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.032.11074

“Bolujmy więc!”: Polish Americans and Bowling in Milwaukee

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 59–68
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.033.11075

Explaining Attitudes toward Immigrants in the United States: Context, Class and Ideology

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 69–91
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.034.11076

When Policy Meets Politics:  An Analysis of U.S. Immigration Issues, 1998-2018

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 93–118
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.035.11077

The Role and Functionality of Regional Migration Networks over the 20th Century. The Case Study of the Strzyżów District.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 3 (173), s. 119–135
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.036.11078

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.