Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: 31 marca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Costs and benefits resulting from employing foreigners as perceived from the labour market segments perspective (based on the data from Opolskie Voivodeship in Poland)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 7–28
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.001.11792

Imigranci a innowacyjność państw przyjmujących: przypadek Polski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 29–45
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.002.11793

Reprezentacje uchodźców w polskiej literaturze dziecięcej – przykład dyskursu prouchodźczego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 47–66
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.003.11794

The development of the European Union in the areas of migration, visa and asylum after 2015. Priorities, effects, perspectives

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 67–95
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.004.11795

Funkcja miasta w migracjach urodzonych za granicą pracowników akademickich. Przypadek Europy Środkowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 97–119
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.005.11796

Mobilność przestrzenna na obszarach peryferyjnych na przykładzie emigracji zagranicznych ze Starych Juch i imigracji wielkomiejskiej do Starych Juch

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 121–142
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.006.11797

Dlaczego studenci z zagranicy wybierają Lublin? Opinie młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego o studiach w Lublinie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 143–160
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.007.11798

Wybrane aspekty działalności Polonii harbińskiej w latach 1931–1937 w świetle prasy polonijnej: „Dalekiego Wschodu”, „Listów Harbińskich”, „Tygodnika Polskiego” oraz „Kwartalnika Wschód”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 1 (175), s. 161-185
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.008.11799

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.