Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 13 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 189–201
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.012.7745

Muslim Areas at Municipal Cemeteries in Germany and Austria

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 203–220
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.013.7746

Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 221–239
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.014.7747

Evolution and Theology, or Theology of Evolution in the USA

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 279–290
Data publikacji online: 6 lutego 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.017.7939

.

Mothers, Grandmothers, Patriots. Religious Imageries of Female Members of the Confraternity of the Infant Jesus at the Church of St Wojciech and St Stanisław in Rzeszów, Poland

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 241–265
Data publikacji online: 6 lutego 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.015.7937

From Exclusivism to Inclusivism in Jewish Prayers. The Case of the Morning Prayer: Blessed are You, Lord, for Not Having Made Me a Woman

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 3, s. 267–277
Data publikacji online: 6 lutego 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.016.7938

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.