Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski
V-ce redaktor naczelna: Elżbieta Przybył-Sadowska
Redaktorzy językowi: Lucyna Sadko, Ben Koschalka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 20 października 2015

Artykuły

Ilość

Racjonalizacje cierpienia i zła w filozofii religii  

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 189–200
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.014.3785

Fenomenologia przemocy eschatologicznej  w mesjanizmie Adama Mickiewicza

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 201–216
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.015.3786

Philosophical and Psychological Aspects in Jung’s Conception of Myth. The Schellingian Influence  

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 217–227
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.016.3787

Kosmos i przemoc – analiza związku kosmicznego ładu i rytów ofiarnych w perspektywie koncepcji  René Girarda

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 229–244
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.017.3788

Badania nad historyczno-doktrynalną genezą islamu – Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycyzmu naukowego

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 245–257
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.018.3789

Nie-religia w Yogyakarcie (Jawa Centralna). Historia, problemy i wyzwania kejawen

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 259–270
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.019.3790

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.