Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 17 listopada 2016

Artykuły

Ilość

The Politics of Schism. The origins of Dissent in Mormonism

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 203-218
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.014.5872

“Let Us Make ROBOT in Our Image, According to Our Likeness”. An Examination of Robots in Several Science Fiction Films through the Christian Concept of the “Image of God”

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 219-230
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.015.5873

Australijskie ceremonie ognia. Ceremonie Wollunki u Warramunga

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 231-250
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.016.5874

Metodologiczne implikacje wpływu traktatów medytacyjnych Zhiyi na rozwój buddyzmu chan

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 251-262
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.017.5875

Wicca w polskim Internecie – raport z badań terenowych

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 263-276
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.018.5876

Some Remarks on Research on Gender Roles in the Textual Sources of Buddhism

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 277-286
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.019.5877

Polski rockman-buddysta. Wyznania i wyzwania

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 3, s. 287-303
Data publikacji online: 17 listopada 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.020.5878

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.