Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski
V-ce redaktor naczelna: Elżbieta Przybył-Sadowska
Redaktorzy językowi: Lucyna Sadko, Ben Koschalka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 17 maja 2016

Artykuły

Ilość

O religii, tradycji i wolności. Religijny wymiar myśli Piotra Czaadajewa

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1, s. 1–19
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.001.4901

Wieloreligijne społeczeństwo walijskie

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1, s. 21–31
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.002.4902

Nowe filmy biblijne – między ortodoksją a apokryfem

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1, s. 33–43
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.003.4903

Miejsce krzyża w przestrzeni publicznej – analiza wybranych debat

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1, s. 45–64
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.004.4904

Finansowanie funkcjonowania islamu z budżetów państwowych a status prawny tej religii w wybranych państwach Unii Europejskiej

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1, s. 65–84
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.005.4905

Ciemniejsza strona ciemności – ścieżka lewej ręki w zachodniej tradycji ezoterycznej. Wybrane zagadnienia

Studia Religiologica, Tom 49, Numer 1, s. 85–97
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.006.4906

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.