Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski
V-ce redaktor naczelna: Elżbieta Przybył-Sadowska
Redaktorzy językowi: Lucyna Sadko, Ben Koschalka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski

Artykuły

Ilość

Kontrowersje wokół herezji XI wieku

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 99-117
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.007.5228

Was the Religious Manichaean Narrative a Mythical Narrative? Some Remarks from the Perspective of Andrzej Wierciński’s Definition of Myth

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 119-131
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.008.5229

Spór o małżeństwo w Kościele katolickim. Próby reinterpretacji tradycyjnych sformułowań doktrynalnych w dyskusji wokół zgromadzeń Synodu Biskupów poświęconych rodzinie

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 133-143
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.009.5230

Anglikanie w Iranie w czasie Rewolucji Islamskiej

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 145-159
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.010.5231

Symbolika liczby siedem w traktacie kabalistycznym Sefer ha-temuna

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 161-178
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.011.5232

Bóstwo bezmocne i dusze błądzące. Boski paradygmat dybuka w rosyjskim oryginale „Pomiędzy dwoma światami” Szymona An-skieg

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 179-192
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.012.5233

Wizerunki boga Ramy w indyjskiej kinematografii komercyjnej

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 193-202
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.013.5234

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.