Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

Przygotowanie kompleksowego opracowania językowego anglojęzycznych numerów czasopisma naukowego „Studia Religiologica” w latach 2017-2018  – zadanie finansowane w ramach umowy 789/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Descents to the Underworld from Gilgamesh to Christian Late Antiquity 

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 291-309
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.018.8459

Classical Sāṁkhya on the Relationship between the Vedic Revelation (śruti) and Its Own Doctrine

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 311-319
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.019.8460

Phenomena of Religious Consciousness in the Genesis of Neo-Vedantism: Understanding in the Study of Bengal Renaissance Philosophical Thought

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 321-334
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.020.8461

Religion and Spirituality in the Travel and Tourism Sector: A Study of Lonely Planet’s Indonesia and Thailand Guidebooks

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 335-344
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.021.8462

Gendered Devitalisations: A Double Reading of the “Vagina Dentata” Motif in India

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 345-357
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.022.8756

Duane Elgin’s Concept of the Living Universe from the Perspective of Neo-Romanticization

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 359-372
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.023.8757

The Polish-Catholic National Church: Between Messianism and Socialism

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 373-391
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/20844077SR.17.024.8758

Religion and Power. Problem of American Theocracies

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 393-399
Data publikacji online: 27 września 2018

In-Between.Wrocław’s Jewish Community and Claims of ModernityReligion and Power. Problem of American Theocracies

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 401-408
Data publikacji online: 27 września 2018

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.