Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 26 czerwca 2017

Artykuły

Ilość

Pomiędzy pogaństwem a judaizmem. Poganie w synagodze diaspory w okresie panowania rzymskiego, w świetle świadectw literackich i archeologicznych pierwszych wieków po Chrystusie (I–III wieku po Chrystusie)

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 1–12
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.001.6521

Sutry jako źródło weryfikacji bezpośredniego wglądu w tradycji buddyzmu chan

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 13–23
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.002.6522

Fenomen polityzacji buddyzmu w XXI wieku. Buddyzm jako narzędzie budowania ideowej tożsamości narodu w Birmie (Mjanma) i na Sri Lance oraz realizowania polityki zagranicznej w kontekście współzawodnictwa indyjsko-chińskiego w Azji

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 25–51
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.003.6523

Chrystologia filozoficzna Erica Voegelina

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 53–73
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.004.6524

Historia dwudziestowiecznych prześladowań Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przedstawiona na ikonie Soboru Świętych Nowych Męczenników i Wyznawców Rosyjskich

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 75–101
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.005.6525

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.