Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 30 listopada 2017

Artykuły

Ilość

Hermeneutic Praxis: The Yoga of Reason(ing)

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 103–115
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.006.7337

The Twilight Language of Svānubhava Gīti by Nārāyaṇa Guru – Analysis of Selected Stanzas in the Light of Tirumantiram and Other Tamil Literary Sources

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 117–129
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.007.7338

Representation, Enaction, Religion. Different Models of Cognition and Their Implications for the Cognitive Study of Religions

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 131–143
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.008.7339

The Buddha as I: Selfhood and Identity in Śrīmālādevī-siṃhanāda-sūtra

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 145–161
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.009.7340

Vedic Ritualism and Advaita Vedānta Monastic Institutions in Kerala

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 163–171
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.010.7341

Yoga as Synthesis. Yoga as Revival. Eugeniusz Polończyk’s Vision of Yoga. Contribution to the Study of the History of Yoga in Interwar Poland

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 173–188
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.011.7342

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.