Od Absolutu do historii, od historii do Absolutu

Leszek Augustyn

Abstrakt

Recenzja książki: Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej, TAiWPN Universitas, Kraków 2012, 342 strony

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.