Duchowość New Age

Adam Anczyk

Abstrakt

Recenzja książki:

Steven J. Sutcliffe, Ingvild Sælid Gilhus, New Age Spirituality: Rethinking Religion, Acumen Publishing Limited, Durham 2014, 298 stron

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.