Polski rockman-buddysta. Wyznania i wyzwania

Daniel Kalinowski

Abstrakt

Polish Rock Star Buddhist. Confessions and Challenges.

The article provides a description of Polish musicians active today who have marked their work with their relationship with Buddhism (Tomek Lipiński, Tymon Tymański, Robert Brylewski, Maciej Magura Góralski). By examining interviews with them, their recollections and autobiographies I was able to conclude that their fascination with Buddhism are as much personal as belonging to the style of behaviours developed as early as the 1960s in the USA (the Beatnik generation). Owing to the peculiarities of Polish rock music and musicians’ involvement in various types of cultural actions alternative to the European tradition, since the 1990s Buddhist motifs have been increasingly evident on the rock scene. Today’s Polish Buddhist rock star is a socially engaged artist who does not shirk making confessional avowals on stage to audiences numbering many thousands or holding forth on spirituality in high-circulation publications featuring extended interviews. The Buddhism espoused by Polish rock stars is characterised by the space of freedom of beliefs and private spirituality. At the same time, though, it is a religious act of maturity, in which one searches for a way to experience everyday life to its fullest.

Słowa kluczowe: buddyzm, recepcja buddyzmu w Polsce, muzyka i literatura , buddhism, reception of buddhism in Poland, music and literature
References

Anagarika Govinda Lama, Podstawy mistyki tybetańskiejt. 1–3, tłum. Z.I. Fetings, Szczecin 1986.

Anagarika Govinda Lama, Droga białych obłoków. Wizjonerski obraz dawnego Tybetu, tłum. J. Timoszyk, Poznań 1998.

Barłowski D., poszukiwaniu inspiracji pięknych słowiańskich chłopców, czyli trzy pielgrzymki 
Allena Ginsberga do Ziemi Polskiej
, „Magivanga”: https://magivanga.wordpress.com/2015/09/14/
w-poszukiwaniu-inspiracji-i-pieknych-slowianskich-chlopcow-czyli-trzy-pielgrzymki-allena-ginsberga-do-ziemi-polskiej/ (dostęp: 10.01.2017).

Bauer Z., Wywiad prasowy. Gatunek metoda, [w:] Dziennikarstwo świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

Big Sky Mind. Buddhism and the Beat Generation, red. C. Tonkinson, New York 1995.

Beats at Naropa. An Anthology, red. A. Waldman, L. Wright, Minneapolis 2009.

Bortolin M., The Dharma of Star Wars, Somerville 2005.

Bratkowski P., Prywatna taśmoteka, czyli słodkie lata 80., Warszawa 2003.

Braunek M., Cieślar A., Jabłoń ogrodzie, morze jest blisko, Kraków 2012.

Braunek M., Aktorka stylu zen [rozm. przepr. K. Szeloch], „Przegląd” 2012, nr 1.

Braunek M., Dwie Małgorzaty. Rozmowa przemijaniu [rozm. przepr. A. Kublik], „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 255 [dodatek „Gazeta na Święto”, s. 2–3].

Brylewski R., Kryzys Babilonie. Autobiografia [rozmawia R. Księżyk], Kraków 2012.

Brzóstowicz-Klajn M., Tolkien hippisowski rock, [w:] Kontrkultura. Co nam tamtych lat?, red. W.J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski, Warszawa 2005.

Buddyzm, oprac. J. Sieradzan, Kraków 1987.

Budzyński T., Soul Side Story, Poznań 2011.

Burszta W.J., Poszukiwanie korzeni dobie detradycjonalizacji, „Czas Kultury” 2001, nr 5–6.

Czogjal Namkhai Norbu, Narodziny, życie śmierć według medycyny tybetańskiej nauk dzogczen, tłum. Z. Zagajewski, Kraków 2015.

Czogjal Namkhai NorbuKryształ ścieżka światła. Sutra, tantra dzogczen, tłum. I. Zagroba, Kraków 2015.

Czogjal Namkhai NorbuDzogczen. Stan doskonałości samej sobie, tłum. C. Woźniak, Kraków 2015.

Czogjal Namkhai NorbuJoga snu praktyka naturalnego światła, tłum. J. Sieradzan, Z. Zagajewski, Kraków 2012.

Czogjal Namkhai NorbuLustro, tłum. A. Lukianowicz, Warszawa 2008.

Dalajlama, Tubten Cziedryn, Buddyzm. Jeden Nauczyciel, wiele tradycji, tłum. M. Magura Góralski, Poznań 2015.

Tenzin Dziatso XIV Dalaj Lama Tybetu, Otwieranie Oka Mądrości, tłum. „Magura” (Maciej Góralski – Karma Ozer Paljor), Kraków 2008.

Dōgen, Fukan zazengi. Nissō denpō shamon Dōgen sen. Zasady uprawiania zalecanej wszystkim siedzącej medytacji, ułożone przez Przekazującego Prawo pielgrzyma do (cesarstwa) Song mnicha Dōgena, tłumkoment. M. Kanert, Kraków 2003.

Dorobek A., Beat czterdzieści lat później: Kerouac, Burroughs, Ginsberg Kesey Polsce, „Literatura na Świecie” 1994, nr 12.

Dunin K., Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Warszawa 2004.

Duster P., Od czopowości do wolności. języku polskiej piosenki rockowej przełomu 1989 roku, [w:] Homo politicus. Polityczne aspekty literatury, języka, teatru filmu, red. M. Junkiert, Poznań 2009.

Dzongsar Kjence Rinpocze, Jak (nie) być buddystą, tłum. A. Judycka, R. Sudoł, Warszawa 2010.

Fields R., How the Swans Came to the Lake. Narrative History of Buddhism in America, Boston 1992.

Główczewski A., Poetyka pragmatyka „rozmów z...”, Toruń 2005.

Gnoiński L., Skaradziński J., Encyklopedia polskiego rocka, Poznań 2001.

Hobsbawm E., Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008.

Hoffmann B., Koncert rockowy, [w:] B. Hoffman, Rock przemiany kulturowe końca XX wieku, Warszawa 2001.

Kapleau P., Zen. Świt na Zachodzie, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa 1985.

Kapleau P., Ochraniać wszelkie życie. Buddyjski podręcznik do wegetarianizmu, tłum. Z. Becker, Warszawa 1985.

Kapleau P., Koło życia śmierci. Wyboru tekstów pochodzących buddyzmu zen innych źródeł na temat śmierci, odradzania się umierania dokonał wprowadzenie napisał Philip Kapleau przy współpr. Patersona Simonsa, tłum. Z. Miłuński, Warszawa 1986.

Kapleau P., Twarzą twarz Rośim, tłum. A.J. Korbel, Warszawa 1987.

Kapleau P., Trzy filary zentłum. J. Dobrowolski, Warszawa 1988.

Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006.

Kwong Jakusho, Bez początku, bez końca. Intymne serce zen, oprac. P. Levitt, tłum. M. Kłobukowski, Warszawa 2005.

Littlefair Wallace S.Was Yoda based on this Buddhist master?, „Lion’s Roar. Budhist wisdom for our time” 2015, May 4, www.lionsroar.com (dostęp: 10.01.2017).

Lipiński T., Bratkowski P., Dziwny, dziwny, dziwny, Warszawa 2015.

Maciąg K., kręgu problematyki „pamiętników mówionych”, Rzeszów 2001.

Maezumi Taizan, Istota praktyki zen. Doceń swoje życie, tłum. J. Majewski, Warszawa 2005.

Merzel D. Genpo, Oko nigdy nie śpi. sercu zen, tłum. A. Getsugen Krajewski, Warszawa 1995.

Merzel D. GenpoBig mind. Wielki umysł, wielkie serce, tłum. J. Janisiewicz, A. Getsugen Krajewski, Warszawa 2010.

Nydahl O., Moja droga do lamów, tłum. W. Tracewski, Warszawa 1991.

Nydahl O., Nyndro. Cztery podstawowe praktyki buddyzmu tybetańskiego; Mahamudra. Nieograniczona radość wolność, tłumMagura, Warszawa 1992.

Nydahl O., 108 odpowiedzi jogina, tłum. W. Tracewski, Gdańsk 1993.

Nydahl O., Dosiadając tygrysa. Jak Buddowie dotarli na Zachód, tłum. W. Tracewski, Gdańsk 1994.

Nydahl O., Jakimi rzeczy są. Współczesne wprowadzenie do buddyzmu, tłum. W. Tracewski, Gdańsk 1995.

Nydahl O., Wielka Pieczęć. Nieograniczona przestrzeń radość. Pogląd mahamudry buddyzmu Diamentowej Drogi, tłum. W. Tracewski, Gdańsk 1999.

Nydahl O., Cztery podstawowe praktyki. Nyndro – pierwsze kroki buddyzmie Diamentowej Drogi, tłum. W. Tracewski, Gdańsk 2003.

Nydahl O., Bungee mądrości. Buddyzm diamentowej drogi pytaniach odpowiedziach, tłum. S. Beczkiewicz in., Gdańsk 2003.

Nydahl O., Buddowie dachu świata, tłum. A. Krochmal, W. Tracewski, Gdańsk 2004.

Nydahl O., Budda miłość, czyli Jak kochać być szczęśliwym, tłum. W. Tracewski, Warszawa 2007.

Nydahl O., śmierci odrodzeniu, czyli Jak umrzeć bez lęku, Warszawa 2012.

Być pożytecznym. Lama Ole Nydahl rozmowie Dirkiem Grosserem, tłum. W. Tracewski, Warszawa 2014.

Osjan – jak Feniks popiołów [rozm. przepr. A. Dorobek], „Opcje” 1998, nr 1.

Pietrasz A., Allen Ginsberg Polsce, Warszawa 2014.

Poźniak G., Czy istnieje „rock chrześcijański”?, [w:] Unisono wielogłosie, red. R. Marcinkiewicz, t. 4: Rock media, Sosnowiec 2014.

Rerak S., Chłepcąc ciekły hel. Historia yassu, Gdynia 2013.

Rychlewski M., Rock-kontrkultura – establishment, [w:] Kontrkultura. Co nam tamtych lat? red. W.J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski, Warszawa 2005.

Seager R.H., Buddhism in America, New York 1999.

Siwak W., Hasłowe pragnienia muzyce rockowej, [w:] W. Siwak, Estetyka rocka, Warszawa 1993.

Sobolewska A., Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało Nowej Ery, Warszawa 2009.

Sutra Lankavatara, wg oprac. D. Goddarta, tłum. Z. Becker, Szczecin 2009.

Turner S., Głód niebios. Rock & roll poszukiwaniu zbawienia, tłum. T. Biedroń, Kraków 1997.

Warner B., Hardcore Zen, tłum. A. Fulińska, A. Klęczar, Jaworze 2010.

Warner B.Bóg nie istnieje jest zawsze tobą. poszukiwaniu Boga dziwnych miejscach, tłum. A. Wojtasik, Kielce 2014.

Whalen-Bridge J., Storhoff G., The Emergence of Buddhist American Literature, Albany 2009.

Wschód Księżyca. muzyce, podróżach, kontrkulturze ekologii [wywiad-rzeka A. Nacher muzykami grupy Atman], Nowy Sącz 1995.

 

Dyskografia:

Brygada Kryzys, Brygada Kryzys (1982).

Czan, Samsara (1998).

Deuter G., Nada Himalaya (1997).

Deuter G., Like the wind in the grass (2002).

Deuter G., Earth blue (2004).

Deuter G., East of the full moon (2006).

Shanti O. (Ulrich Schulz), Buddha and bonsai (1984).

Shanti O. (Ulrich Schulz), Incarnation (1987).

Shanti O. (Ulrich Schulz), Listening to the heart (1987).

Shanti O. (Ulrich Schulz), Rainbow way (1988)

Shanti O. (Ulrich Schulz)Tai chi (1993).

Shanti O. (Ulrich Schulz), Tibetiya (1999).

Shanti O. (Ulrich Schulz), Buddha and bonsai 4 (2002).

Sina Vodja, Buddha (1998).

Sina Vodja, Karmapa. Secret of the crystal mountains (2004).

Lipiński T., To, czego pragniesz (2015).

Lucyan (Lucjan Wesołowski), Orientacja na Orient – 1 (1986).

Lucyan (Lucjan Wesołowski), Relaxing (1992).

Lucyan (Lucjan Wesołowski), Orientacja na Orient 2 (1998).

Lucyan (Lucjan Wesołowski), Just Like Birds (2007).

Trupy, Songs for Genpo (1995).

Tymon & Transistors, Polskie gówno (2016).

Tymanski Yass Ensemble, Free Tibet (2008).

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.