Indeksacja w bazach danych

ATLA Religion Database (This periodical is indexed in the ATLA Religion Database®(ATLA RDB®). Email: atla@atla.com, www: http://www.atla.com)

ERIH PLUS

CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International: ICV 2016: 85.38

ProQuest Central

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.