Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Wahhabi Propaganda in Morocco during the Reign of Sultan Sulayman (1792-1822) as Reflected in the Sources of His Era

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1,
Data publikacji online: 28 września 2018

Jumping into faith - the Phenomenon of Brazilian Pentecostal Conversions

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1,
Data publikacji online: 28 września 2018

Alchemical Journey into the Divine in Victorian Fairy Tales

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1,
Data publikacji online: 28 września 2018

The Cathar myth of the fall. A late invention of independent heretical exegesis?

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1,
Data publikacji online: 28 września 2018

Australian fire ceremonies: Lartna and Engwura in the Arrernte tribe

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1,
Data publikacji online: 28 września 2018

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.