Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

W latach 2017-2018 realizowano następujące zadania: "Wydanie ośmiu w pełni anglojęzycznych numerów czasopisma online w latach 2017-2018” oraz „Zwiększenie udziału uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie artykułów zgłaszanych do publikacji"  – zadania finansowane w ramach umowy 789/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MNISW: 12
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

New Age Umbanda: Axé and Energy in the context of the religious transformations

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 4, s. 219–231
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.016.10100

The Generals of the Band: Music and the Black Diaspora in the Carioca Artistic Scene

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 4, s. 233–246
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.017.10101

“Pomba Gira keeps an eye on us”: The presence of the Orixá in Rio de Janeiro Brothels

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 4, s. 247–263
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.018.10102

Candomblé Ketu in Italy: dialogues and adaptations

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 4, s. 265–278
Data publikacji online: 14 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.019.10150

The sacrifice, the feast and the power of the priesthood in the Xangô cult of Recife

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 4, s. 279–295
Data publikacji online: 14 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.020.10151

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.