Sympozjum Półrocznik teologiczny

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Artykuły

Ilość

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.036.9747

Ojciec Leon Dehon – człowiek z otwartym sercem i umysłem

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 10-34
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.001.9682

Recepcja charyzmatu sercańskiego  w duszpasterstwie młodzieży

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 35-55
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.002.9683

Strategie komunikacji marki  a przekazywanie charyzmatu rodziny zakonnej 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 57-71
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.003.9684

Niektóre aktualne wyzwania  dla życia zakonnego

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 73-87
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.004.9685

Chrześcijanie i Europa jutra 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 89-104
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.005.9686

El importante  progreso del diálogo católico-judío

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 107-146
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.006.9687

Nowa ewangelizacja w Ecclesia in Europa Jana Pawła II

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 147-160
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.007.9688

A Historical Perspective on Inclusivism  as the Prevailing Paradigm in the Christian Theology of Religions  

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 161-192
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.008.9689

Wynagrodzenie Najświętszemu  Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w kontekście  objawień fatimskich

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 193-207
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.009.9690

Zarys rozwoju teologii duchowości  w odrodzonej Polsce. Sprawozdanie z sympozjum naukowego  zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Teologów  Duchowości nt. Życie duchowe w odrodzonej Polsce,  Częstochowa, 2 grudnia 2017 roku 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 209-223
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.010.9691

Iconicità della Chiesa nell’Eucaristia  secondo Ioannis Zizioulas

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 225-239
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.011.9692

Wychowanie jako proces duchowy  w koncepcji Sergiusza Hessena

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 241-260
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.012.9693

Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Przyczyny zainteresowania  tematyką wypalenia 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 261-280
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.013.9694

Recenzja: Tadeusz Drozdowicz, Poznaj Serce Jezusa, Warszawa 2017 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 283-286
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.014.9695

Recenzja: Roman Rożdżeński, Ateizm, czyli wiara negatywna, Kraków 2016 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 301-304
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.015.9696

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Z otwartym sercem i umysłem. Charyzmat sercański dzisiaj,  Stadniki, 5 maja 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 293-299
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.016.9697

Sprawozdanie z seminarium naukowego Splendor veritatis a postprawdy w dzisiejszym świecie,  Lublin, 24 marca 2018 roku 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 301-304
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.017.9698