Ojciec Leon Dehon – człowiek z otwartym sercem i umysłem

Ks. Stanisław Gruca

Abstrakt
Sięganie do źródeł i korzeni duchowości własnego instytutu zakonnego to zadanie i misja każdego zgromadzenia. Ten sposób działania jest jedną z dróg aktualizowania charyzmatu założyciela we współczesnym świecie. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie osoby o. Leona Jana Dehona, założyciela zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, jako człowieka, który miał otwarte serce i umysł wobec Boga i wyzwań, z jakimi borykał się Kościół i świat we Francji na przełomie XIX i XX wieku. Szybki rozwój przemysłowy oraz nowe ruchy społeczno-polityczne doprowadziły do zmiany ustroju społecznego w Europie. Wyłoniona w wyniku transformacji ustrojowej najliczniejsza klasa robotnicza znalazła się w trudnej sytuacji bytowej. Jednym z pionierów, który zajął się tzw. kwestią społeczną był o. Leon Jan Dehon. Od początku swojej działalności duszpasterskiej oddał się w pełni pracy na rzecz najuboższych, formacji elit, podnoszeniu świadomości kleru w kwestiach społecznych oraz pójściu z Ewangelią do ludu. Jego działanie oparte na Tradycji Kościoła oraz nowe metody duszpasterskie przyniosły mu szybko uznanie oraz tytuł „pioniera dzieł społecznych”.
 
To reach the roots of one’s monastic order’s spirituality is believed to be a task and a mission of each congregation. One considers such an activity as one of the ways of keeping the founder’s mission up-to-date in the modern world. This article aims at showing Fr. Leon Jan Dehon, the founder of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus, as a broadminded man with an open heart to both God and challenges faced by the Church and France on the turn of the 19th century. Rapid industrial development and new social and political movements led to the change of social system in Europe. Not only was the newly created working class most numerous but also in hopeless plight. One of those who devoted themselves to the ministry of social justice was Fr. Leon Jan Dehon. Since the very beginning he had become fully involved in social work among the poor, work with the elite, rising awareness of the clergy in the social matters as well as acquainting the working classes with the Gospel. His activity based on the Tradition of the Church together with the new priestly methods soon brought him esteem and being called „the progenitor of social works”. 
Słowa kluczowe: Dehon, rewolucja przemysłowa, klasa robotnicza, kult Serca Jezusowego, jedność, Kościół, formacja duchowieństwa , the industrial revolution, working class, the devotion to the Heart of Jesus, unity, the Church, the training of the clergy
References
Caporale B., Leone Dehon, Bologna 1977. Dehon L., Mort civile, w: L. Dehon, Revue, Chronique des Comités du Sud-Est, janvier-février 1899 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/ pubblicati/ART/REv/1899/ART-REv-1899-0100-0005709 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Notes quotidiennes, rękopis (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/JRN/NQT odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Notes sur l’histoire de ma vie, rękopis (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/JRN/NHv odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Œuvres Sociale III, La Rénovation sociale chrétienne – Huitième conférence, Action sociale de l’Église et du Prêtre (wersja elektronicz- na: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/RSO/OSC-RSO-0003-0008-8040108 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Œuvres Sociale III, La Rénovation sociale chrétienne – Neuvième conférence, Mission actuelle du Tiers-Ordre (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/RSO/OSC-RSO-0003-0009-8040109 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Œuvres Sociale III, La Rénovation sociale chrétienne – Quatrième conférence, Le Socialisme et l’Anarchie (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/RSO/OSC-RSO-0003-0004-8040104 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Œuvres Sociale III, La Rénovation sociale chrétienne – Deuxième conférence, Les vraies causes et les remèdes du malaise contemporain (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSC/RSO/OSC- RSO-0003-0002-8040102 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Œuvres Sociale v, Chroniques du Règne, mai 1891 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/CHR/ARTCHR-0001-1891-8031891 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Œuvres Spirituelle Iv, L’Année avec le Sacré-Cœur de Jésus, 30 août – La première pêche miraculeuse et la dévotion au Sacré Cœur (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/OSP/ASC/OSP-ASC-0003-0008-8060308 odczyt z dn. 05.05.2018 r.).
Dehon L., Œuvres Spirituelle vII, Souvenirs 1843-1877-1912, Rome 1912 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/COR/LCC/CORLCC-1912-0314-8090139 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Revue, L’association du capital et du travail. La Démocratie Chrétienne, 9 janvier 1895 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals. org/pubblicati/ART/REv/1895/ART-REv-1895-0100-0087101 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Revue, Les opportunités du règne du Sacré Cœur, février 1889 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/REv/1889/ ART-REv-1889-0200-8031001 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Revue, Liberté religieuse, oui, mais libération économique également, 
 janvier 1897 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/ pubblicati/ART/REv/1897/ART-REv-1897-0100-8031040 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Dehon L., Revue, Notes et impressions sur le congrès de Sanit-Quentin. Le règne du Cœur de Jésus dans les âmes et dans les sociétés, novembre 1895 (wersja elektroniczna: http://dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/REv/1895/ ART-REv-1895-1100-8031030 odczyt z dn. 05.05.2018 r.). 
Extraits du journal du père J. L. Dehon, bmw 1943. 
Famerée J., Gli ebrei e la storia della salvezza negli scritti sociali di Leone Dehon, w: y. Ledure (red.), Antisemitismo cristiano? Il caso di Leone Dehon, Bologna 2009, s. 127-147. 
Gruca S., Panie, co chcesz, abym czynił. Teologia powołania kapłańskiego i zakonnego, Kraków 2015. 
Ledure y., Le Père Léon Dehon 1843-1925, Paris 2005. 
Manzoni G., Leon Dehon, człowiek o wielkim sercu, Kraków 1991. 
Palermo G., Leone Dehon pioniere sociale, Andria 1989. 
Prelot R., Il Sacerdote e il mondo moderno nelle vita di P. Dehon, Modena 1952. 
Sorge B., Costruire la Chiesa dei tempi nuovi. Il messaggio di Leone Dehon, „La Civiltà Cattolica”, t. 1, 129(1978), z. 3066, s. 547-561. 
Tanzella P., Leone Dehon 1843-1925, Andria 1978.