Sympozjum Półrocznik teologiczny

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Artykuły

Ilość

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.037.9748

Per assicurare una presenza di Gesù. Una lettura del concetto di sacerdozio in Dehon

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 11-38
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.018.9699

Teologiczne treści święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kontekście formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 39-60
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.019.9700

Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 61-75
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.020.9701

Piękno liturgii a miłość Chrystusa

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 77-91
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.021.9702

Kapłaństwo starotestamentalne

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 93-114
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.022.9703

Rola kierownictwa duchowego w uświęceniu człowieka

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 115-128
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.023.9704

Abraham – Apostoł z Księgi Rodzaju

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 131-144
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.024.9705

Kościół na wzór Chrystusa. Aspekt chrzcielny zagadnienia

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 145-162
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.025.9706

Sakrament chrztu w służbie communio ecclesiae. Teologiczne i prawne aspekty kanonów 849-878 KPK (1983)

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 163-182
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.026.9707

La sintesi di cristologia e pneumatologia in ecclesiologia secondo Ioannis Zizioulas

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 183-197
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.027.9708

Czy chrześcijanie mogą „narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd? Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 199-209
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.028.9709

Social dimension of Mercy

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 211-222
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.029.9710

Aspekt prawny posługi przełożonego zakonnego i jego odpowiedzialność w prowadzeniu wspólnoty

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 223-248
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.030.9711

Kościół i społeczności lokalne w Białorusi w obliczu wyzwań społecznych

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 249-265
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.031.9712

Dlaczego (neo)gnostycyzm i (neo)pelagianizm to błąd? Najnowsze dokumenty Kościoła katolickiego (Gaudete et exultate, Placuit Deo) wobec zagrożeń dotyczących łaski i świętości

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 267-283
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.032.9713

Recenzja: Paweł Warchoł, Krew i woda dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej, Warszawa 2015

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 287-290
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.033.9714

Recenzja: Krzysztof Porosło, Robert J. Woźniak (red.), Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 2018

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 291-294
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.034.9715

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kapłańskie Serce Jezusa, Kraków, 8 listopada 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 295-300
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.035.9716