Szanowni Państwo,

Wydawnictwo UJ proponuje Redakcjom wdrożenie procedur antyplagiatowych zapewniających oryginalność artykułów.

Za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z opiekunem Czasopisma.

Wykorzystywane oprogramowanie pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i porównanie go z ponad 60 miliardami źródeł internetowych i zawartością deponowaną przez ponad 800 wydawców naukowych korzystających z usługi Similarity Check na całym świecie.

System pozwala na identyfikację podobieństw z innymi publikacjami oraz źródeł tych publikacji. Wyniki przedstawiane są w formie raportu ogólnego lub szczegółowego. W wyniku badania wyliczany jest ogólny wynik podobieństwa, jak również wyniki dla poszczególnych kategorii źródeł podobnych publikacji.