Teoria Polityki

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Przewodniczący Rady Naukowej: Mirosław Karwat
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kułakowska

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

TEORIA POLITYKI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska politologicznego w Polsce. Czasopismo utworzyły następujące ośrodki zajmujące się refleksją teoretyczną: Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo jest współfinasowane przez wszystkie wymienione uniwersytety.

TEORIA POLITYKI ma służyć całemu środowisku politologicznemu, a zwłaszcza teoretykom polityki i metodologom, wykładowcom i studentom nauk społecznych.

Uniwersytety współfinansujące czasopismo:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

ISSN 2543-7046
e-ISSN 2544-0845

Teoria Polityki, Nr 2/2018

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Opublikowano online: 6 kwietnia 2018

Artykuły

Ilość

Uśpiony potencjał poznawczy dyscypliny

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 7-11
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

O dwóch typach krytyki

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 13-29
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.001.8436

Krytyczna teoria polityki – portret zwielokrotniony

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 31-52
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.002.8437

Funkcja krytyczna teorii polityki z perspektywy porządków dyskursu

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 53-68
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.003.8438

Niektóre pojęcia i słowa klucze teorii krytycznej

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 69-84
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.004.8439

Wierzący, ale niepraktykujący. Neutralność ideologiczna jako alibi naukowości postpolitycznej politologii

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 85-104
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.005.8440

Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 105-130
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.006.8441

Między porządkami – o transgeniczność wyobraźni politologicznej

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 131-144
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.007.8442

Dialektyka polityki i kultury – na przykładzie Zygmunta Baumana

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 145-160
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.008.8443

Kryzys narracji w nowoczesnej polityce Zachodu

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 161-180
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.009.8444

Od osobowości autorytarnej do uzasadniania systemu. Elementy teorii krytycznej w psychologicznych koncepcjach wyjaśniających wrogość międzygrupową

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 181-199
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.010.8445

Marx, 1917, and Asiatic Societies

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 201-206
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.011.8446

The Dismal Science of Post-Marxist Political Theory:  Is There a Future in Postindustrial Socialism?

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 207-236
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.012.8447

Bringing the State Back In, but did it Ever Leave? And Which State?

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 237-247
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.013.8448

The Relationship between Peace, State and Democracy: Bosnia and Herzegovina an Deviant Case

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 249-260
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.014.8449