Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 4 (37)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2016

Artykuły

Ilość

Fertilis in mortes: Lucan’s Medusa and Milton’s Sin

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 4 (37), s. 417–443
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.012.5141

Toruńska Olbiopolis. Tropy i figury Ulryka Schobera

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 4 (37), s. 445–485
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.013.5142

Rytuały położnicze. Rousseau, ekokrytyka i starożytny mit „stanu natury”

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 4 (37), s. 487–530
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.014.5143

Biblioteki Antycznej część grecka: Wychowanie Cyrusa Ksenofonta i Fragmenty Eurypidesa (2014–2015)

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 4 (37), s. 531–541
Data publikacji online: 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.