Terminus

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2016

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Jak pisać o pisarkach? Podsumowania

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 117–130
Data publikacji online: 25 maja 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.004.6814

Edycje

„Strzały serdeczne z Pisma świętego i ojców świętych zrobione, a od dusze nabożnej ku niebu wypuszczone”. Siedemnastowieczna adaptacja Pia desideria Hermana Hugona z rękopisu lubelskich karmelitanek bosych klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 131–157
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.005.6815

Nieznane wiersze pochwalne na cześć Elżbiety z Branickich Sapieżyny i jej najbliższych krewnych

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 159–188
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.006.6816

Modlitwa o zachowanie czystości z drugiej połowy XVIII wieku

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 189–209
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.007.6817

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.