Companion to Emblem Studies, Ed. Peter M. Daly

Justyna Kiliańczyk-Zięba,

Jakub Niedźwiedź

Abstrakt

Recenzja książki:

Companion to Emblem Studies, ed. Peter M. Daly, New York AMS Press, Inc., 2008

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.