Seria Lubelska Biblioteka Staropolska

Magdalena Komorowska

Abstrakt

Recenzja:

Seria „Lubelska Biblioteka Staropolska”

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.