Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Jak pisać o pisarkach? Podsumowania

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 117–130
Data publikacji online: 25 maja 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.004.6814

Edycje

„Strzały serdeczne z Pisma świętego i ojców świętych zrobione, a od dusze nabożnej ku niebu wypuszczone”. Siedemnastowieczna adaptacja Pia desideria Hermana Hugona z rękopisu lubelskich karmelitanek bosych klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 131–157
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.005.6815

Nieznane wiersze pochwalne na cześć Elżbiety z Branickich Sapieżyny i jej najbliższych krewnych

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 159–188
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.006.6816

Modlitwa o zachowanie czystości z drugiej połowy XVIII wieku

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 2 (39), s. 189–209
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.16.007.6817

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.