Terminus,2017, Tom 19, zeszyt 4 (45)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2017

Artykuły

Ilość

Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez najjaśniejszego króla Polski Stefana – analiza założeń taktycznych w świetle źródeł kartograficznych

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45),
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.019.9346

Ocena wiarygodności źródeł kartograficznych prezentujących oblężenie Połocka z 1579 roku

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45),
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.020.9347

Wierszowana „relacyja” o śmierci Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) z sylwy Andrzeja Lubienieckiego

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45),
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.021.9348

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.