Artykuły

Ilość

Sprawa honoru albo o męskości w staroislandzkich sagach rodowych

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 1 (46), s. 1–30
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.001.8936

Ad ornatum templorum loci Pere erant. Ewakuacja dzieł sztuki z łacińskich kościołów Pery po 1453 roku

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 1 (46), s. 31–61
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.002.8937

Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539–1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 1 (46), s. 63–83
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.003.8938

Disputationes de controversiis Christianae Fidei Roberta Bellarmina jako źródło komentarzy do Pisma Świętego przekładu Jakuba Wujka. Problematyka pośrednich zapożyczeń z Disputationes… na przykładzie Augustyna Biesiekierskiego

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 1 (46), s. 85–120
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.004.8939

Metody badań literatury staropolskiej dziś. Analiza odpowiedzi ankietowych

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 1 (46), s. 121–153
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.005.8940

Artykuł recenzyjny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.