Artykuły

Ilość

„Poeta laureatus” Stefan Jaworski i emblematyka

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 195–253
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.007.9752

„Aby każdy miłośnik prawdy onej szukając, z czytania jej dojść mógł”. Sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 165–193
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.006.9751

Edycje

„Orator – rhetor – rhetorista” w ujęciu Johanna Mochingera. Edycja i przekład trzech rozdziałów poświęconych mówcy, teoretykowi i adeptowi/krytykowi sztuki wymowy w Orator atque rhetorista

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 255–281
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.008.9753