Artykuły

Ilość

Ars Amandi, Ars Dictandi  średniowieczna Pseudo-Ars amatoriai jej funkcje dydaktyczne w Akademii Krakowskiej

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48),
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.015.10084

„Longas carpere perge uias”. Rola wędrówki jako Owidiuszowego remedium amorisw strukturze kompozycyjnej Nadobnej PasqualinySamuela Twardowskiego

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48),
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.016.10085

Zaginiona epika kastylijska

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48),
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.017.10086

Edycje

Listy Jana Januszowskiego do Marcina Kromera i Tomasza Płazy dotyczące produkcji Missale Varmiense (1587) w Drukarni Łazarzowej

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 3 (48),
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.018.10087

Recenzje i omówienia

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.