Jakub Sobieski dziękuje na pogrzebie JMP Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Tenże dziękuje na pogrzebie żałosnym Jana Żółkiewskiego, starosty hrubieszowskiego. Tenże na pogrzebie JMP Pani Reginy Herburtówny Żółkiewskiej, kanclerzyny i hetmanowej koronnej

Jakub Sobieski

Abstrakt

Jakub Sobieski dziękuje na pogrzebie JMP Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego.

Tenże dziękuje na pogrzebie żałosnym Jana Żółkiewskiego, starosty hrubieszowskiego. 

Tenże na pogrzebie JMP Pani Reginy Herburtówny Żółkiewskiej, kanclerzyny i hetmanowej koronnej

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.