„Znać iżeście i bestyj podlejszy”: zoomorficzne inkarnacje szatana w Żywotach świętych Piotra Skargi

Ewa Rogowska-Cybulska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.